Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Falling Walls Lab Slovakia 2020: Zvíťazila myšlienka výučby matematiky vo virtuálnej realite

VEDA NA DOSAH

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia 2020 opäť predstavilo výnimočné projekty mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí. Medzinárodnú porotu, ktorá ich posudzovala, najviac zaujal projekt Ing. Michala Takáča z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý vo virtuálnej realite využíva inovatívne metódy výučby matematiky.

Obrázok z výučby matematiky vo virtuálnom priestore podľa Ing. Michala Takáča —  čísla, siete. Zdroj: Falling Walls Lab Slovakia 2020

Aj takto by mohla vyzerať výučba matematiky vo virtuálnom priestore podľa Ing. Michala Takáča. Zdroj: Falling Walls Lab Slovakia 2020

Pri tradičnom spôsobe výučby matematiky sa kladie dôraz na sled krokov a postupov a abstraktné matematické koncepty sa málo prepájajú so scenármi z reálneho sveta. To môže študentov odrádzať od záujmu o matematiku. „Svet, v ktorom žijeme, nie je statický, ale dynamický. Matematika dokáže tieto javy krásne popísať,“ hovorí Michal Takáč. Predstavil projekt MathWorldVR, ktorý vo virtuálnej realite využíva inovatívne metódy výučby matematiky.

Autizmus možno rozoznať z odtlačkov prstov

Mgr. Klaudia Kyselicová, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá skúma súvislosti medzi odtlačkami prstov a poruchami autistického spektra, získala druhé miesto. Výsledky jej výskumu poukazujú na to, že odtlačky prstov ľudí s poruchou autistického spektra sú dostatočne špecifické na to, aby odhalili prítomnosť neurovývinovej poruchy. „Ak tieto fyzické markery doplníme o prejavy správania, vzniká predikčný model, na základe ktorého sa dá predpovedať miera rizika zaradenia do autistického spektra,“ vysvetľuje Klaudia Kyselicová. Výskum by pomohol najmä pri včasnej diagnostike malých detí.

„Zelenšia“ chémia

Tretie miesto si odniesol RNDr. Matej Baláž, PhD. skúmajúci mechanochémiu, ktorá predstavuje environmentálne prijateľnejšiu alternatívu ku klasickej „roztokovej“ chémii. „Do mlecej komory sa nasypú reaktanty v práškovej forme a len čisto pomocou mletia v špeciálnych mlynoch, bez využitia akýchkoľvek rozpúšťadiel či externého zvyšovania teploty a tlaku, vieme získať často lepší výsledok ako v tradičnej chémii,” hovorí vedec zo Slovenskej akadémie vied. Pomocou tejto metódy možno pripraviť nanomateriály použiteľné v energetike (napr. solárne články alebo termoelektrické materiály) či v biologických aplikáciách. Je možné ju tiež využiť pri recyklovaní odpadu.

Prví traja laureáti Falling Walls Lab Slovakia 2020. Michal Takáč (vľavo), Klaudia Kyselicová (hore), Matej Baláž (dole). Zdroj: Falling Walls Lab Slovakia 2020

Prví traja laureáti Falling Walls Lab Slovakia 2020. Michal Takáč (vľavo), Klaudia Kyselicová (hore), Matej Baláž (dole). Zdroj: Falling Walls Lab Slovakia 2020 

Postupujú do medzinárodného finále

Pre pandémiu sa tradičné podujatie muselo preniesť do online formátu podobne ako v prípade iných krajín. „Sme veľmi radi, že pandémia a virtuálny formát neodradili našich výborných mladých vedcov. Príspevky na prvých troch miestach boli na vynikajúcej medzinárodnej úrovni. Víťaz bude veľmi dôstojne reprezentovať Slovensko,“ myslí si predseda podujatia prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Víťaz Falling Walls Lab Slovakia 2020 bude Slovensko reprezentovať v medzinárodnom finále v kategórii Emerging Talents v novom digitálnom formáte The Falling Walls Breakthroughs of the Year. V ňom budú počas niekoľkých týždňov inovátori z celého sveta prezentovať svoje špičkové a inovatívne nápady i projekty. Nasledovať bude užšie medzinárodné finále, kde rozhodnú o titule FW Breakthrough of the Year. Držiteľa titulu slávnostne vyhlásia online vo veľkom finále Falling Walls, ktoré sa uskutoční počas Berlin Science Week dňa 9. novembra 2020.

Zdroj: Tlačová správa UK v Bratislave

(GL)

Foto: UK v Bratislave

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky