Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Finále Falling Walls Lab 2018 v Berlíne bolo skutočne veľkolepé, hovorí víťazka slovenského kola Mgr. Lucia Krajčík Lauková

VEDA NA DOSAH

finále Falling Walls Lab v Berlíne

Mgr. Lucia Krajčík Lauková dokázala vďaka svojmu výskumu znižovania koncentrácie extracelulárnej DNA znížiť mieru úmrtnosti na sepsu. Aj keď dnes sa na liečbu sepsy využívajú antibiotiká, 30 – 50 % ľudí napriek tomu zomiera. Ochorenie je totiž zvyčajne zachytené veľmi neskoro. Novým inovatívnym spôsobom liečby sepsy sa tejto mladej vedkyni podarilo docieliť pokles koncentrácie extracelulárnej DNA s cieľom znížiť úmrtnosť pacientov s týmto závažným infekčným ochorením.

Mgr. Lucia Krajčík Lauková so svojim projektom zvíťazila na podujatí Falling Walls Lab Slovakia 2018. Získala tak miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutočnilo 8. novembra 2018 v Berlíne; o deň neskôr sa zúčastnila prestížnej konferencii Falling Walls Conference. Do berlínskeho finále postúpilo 100 účastníkov z celého sveta.

So svojimi skúsenosťami na finále Falling Walls Lab v Berlíne sa s nami podelila Mgr. Lucia Krajčík Lauková.

S. CIGÁŇOVÁ: Aké dojmy si odnášate z finále Falling Walls Lab v Berlíne?

L. KRAJČÍK LAUKOVÁ: Finále Falling Walls Lab 2018 v Berlíne bolo skutočne veľkolepé, pretože to bola jedna z akcií počas týždňa vedy v Berlíne. Mala som možnosť spoznať množstvo zaujímavých ľudí z celého sveta, nakoľko nás spolu bolo 100 finalistov zo 60 krajín z celého sveta, ktorí boli vybraní na 80 lokálnych Falling Walls Lab súťažiach v jednotlivých štátoch. Keďže nás bolo 100, tak celá súťaž trvala od rána do večera, čo bolo dosť náročné na sústredenie, ale napokon sme to zvládli.

S. C.: Ako ste uspeli s vaším projektom na liečbu sepsy?

L. KRAJČÍK LAUKOVÁ: Každý z nás mal 2 a pol minúty na prezentovanie problému a jeho riešenie a tie som, myslím si, dobre využila a čas som dodržala. Napriek veľkému stresu si myslím, že som projekt prezentovala dobre a teda som spokojná. Samozrejme, konkurencia bola veľmi veľká a mnohé projekty boli skutočne veľmi zaujímavé a dôležité, preto som nemala príliš veľké očakávania.

S. C.: Priblížte, na čom je postavená vaša metóda na liečbu sepsy?

L. KRAJČÍK LAUKOVÁ: Metóda liečby, ako tomu vravíte, je založená na odstraňovaní mimobunkovej cirkulujúcej DNA (inak nazývanej aj extracelulárna DNA) v plazme. Viaceré štúdie ukázali, že v plazme septických pacientov je veľmi vysoká koncentrácia tejto extracelulárnej DNA. Štandardná liečba sepsy je podávanie antibiotík. Tie zneškodnia baktérie, ktoré sepsu vyvolali, no mnohokrát to nepomôže. Naša idea teda bola, že možno práve extracelulárna DNA, ktorá v plazme pacientov zostáva vysoká aj po podaní antibiotík, by mohla byť ďalším vhodným terapeutickým cieľom. Skúšali sme ju teda štiepiť pomocou enzýmu deoxyribonukleáza (DNáza) a výsledky ukázali, že takto liečené septické myši prežívajú dlhšie.

S. C.: Čo si o vašom projekte myslí odborná porota?

L. KRAJČÍK LAUKOVÁ: Porota mala presne 30 sekúnd na položenie otázok aj spolu s mojimi odpoveďami, takže si viete predstaviť, že nemali veľmi čas vyjadrovať svoj názor a museli vyberať každé slovo. Mala som možnosť sa počas prestávok stretnúť s niektorými z nich a tým sa ako idea, tak aj prezentácia páčili.

Mgr. Lucia Krajčík Lauková na finále Falling Walls Lab v Berlíne

S. C.: Ako váš projekt hodnotili ostatní súťažiaci (teda, ak máte od niektorých spätnú väzbu)?

L. KRAJČÍK LAUKOVÁ: Mnohí súťažiaci boli nadšení a chválili… Samozrejme, nerozprávala som sa o tom so všetkými 99.

S. C.: Čo si vy myslíte o konkurenčných projektoch, ktoré sa zúčastnili berlínskeho finále?

L. KRAJČÍK LAUKOVÁ: Ako som už spomínala, mnohé z nich boli veľmi zaujímavé a sama by som veľmi ťažko vyberala tri najlepšie. Niektorí ponúkali nové vynálezy ako si poradiť so znečistenou vodou alebo plastmi. Niektorí dokonca z plastov stavajú domy a strechy. Iní sa zasa zamerali na nové metódy diagnostiky a liečby rôznych chorôb. Spektrum tém bolo veľmi veľké a samozrejme aj kvalita ich prezentácie bola rôzna, od slabších po skutočne excelentné.

S. C.: Odporúčate aj ostatným zúčastniť sa súťaže, akou je Falling Walls Lab?

L. KRAJČÍK LAUKOVÁ: Určite odporúčam sa zúčastniť… Veď čo môžete stratiť? 🙂 Dobre prezentovať svoj projekt počas 2 a pol minúty pred porotou zloženou z ľudí z rôznych odvetví je samozrejme výzva. No myslím si, že táto skúsenosť pomôže každému mladému vedcovi a inovátorovi, aby sa naučil byť stručný, jasný a výstižný.

*********************************************

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa konalo 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave. Mladí vedci a inovátori tu predstavili svoje návody riešení rozličných problémov. Účasť bola široká, svoje výskumné projekty a inšpiratívne myšlienky prezentovali vedci z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Matador Automation, ale aj Eyeblink. Išlo o témy z humanitnej oblasti, medicíny i techniky.

 

Rozhovor a foto poskytla: Mgr. Lucia Krajčík Lauková

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky