Výzva / celé Slovensko

ESET Science Award: Nominácie do 5. ročníka

Plagát podujatia: ESET Science Award – Nominácie do 5. ročníka

ESET Science Award – Nominácie do 5. ročníka. Zdroj: TS ESET


Toto podujatie už prebehlo.

Poslaním ESET Science Award je oceňovať výnimočné vedecké osobnosti vedy a vysokoškolského vzdelávania a mladé vedecké talenty. Takíto jednotlivci významne prispievajú k tomu, aby sa Slovensko rýchlejšie približovalo ku krajinám, ktoré dosahujú vysokú mieru inovatívnosti.

Témou piateho ročníka ocenenia ESET Science Award je Veda bez hraníc, ktorá prezentuje význam nielen medzinárodných spoluprác pre kvalitu vedy, ale aj význam interdisciplinárneho prístupu.

Ocenenie ESET Science Award otvára možnosť nominovať vedkyne, vedcov, pedagogičky a pedagógov. Aj tento rok sa bude ocenenie udeľovať v troch kategóriách:

  • Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku
  • Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov
  • Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Termín na nominácie

Nominácie do tretieho ročníka ocenenia sú otvorené do 10. mája 2023.

Viac info

https://www.esetscienceaward.sk/