Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kto sa stane laureátom ocenenia Vedec roka SR 2022?

VEDA NA DOSAH

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 26. ročník oceňovania.

Banner k podujatiu Vedec roka SR 2022. Zdroj: CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 26. ročník oceňovania významných slovenských vedeckých osobností zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR.

Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a poukázať na najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Za rok 2022 budú udelené ocenenia v piatich kategóriách:

  • Vedec roka/Vedkyňa roka
  • Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka
  • Inovátor roka/Inovátorka roka
  • Technológ roka/Technologička roka
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie môžete posielať do 31. marca 2023.

Všetky dokumenty a informácie k podujatiu Vedec roka SR nájdete na portáli VEDA NA DOSAH v sekcii Vedec roka SR.

Jubilejný 25. ročník podujatia Vedec roka SR 2021 sa uskutočnil 14. júna 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hodnotiaca komisia vyberala laureátov spomedzi 68 nominovaných.

Cenu Vedec roka SR 2021 v kategórii Vedec roka SR napokon získal prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za objasnenie nových poznatkov o reprodukčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi.

V kategórii Mladá vedecká pracovníčka si cenu odniesla Mgr. Lucia Balážová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Ocenenie jej patrí za identifikáciu a opísanie receptora GPR180 a jeho ligandu CTHRC1 ako nových komponentov TGFβ signálnej dráhy, ktoré regulujú aktivitu hnedých tukových buniek a metabolizmus glukózy. Výsledky jej práce publikoval prestížny vedecký časopis Nature Communications.

Prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa stal Vedcom roka SR 2021 v kategórii Inovátor roka. Členov komisie presvedčil svojím inovatívnym výskumom a implementáciou unikátnych vodíkových technológií v automobilovom priemysle a energetike.

Prof. Ing. Michal Hatala, PhD., z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove získal cenu Vedec roka 2021 v kategórii Technológ roka. Ocenenie si prevzal za prínos v oblasti uplatnenia progresívnych metód nedeštruktívnej kontroly a skúšania v technickej praxi.

Cena Vedec roka 2021 v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce patrí doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, CSc., z Ústavu informatiky SAV v Bratislave, ktorý zaujal mimoriadnou úspešnosťou pri získavaní projektov Rámcových programov Európskej únie a výsledkami získanými v rámci týchto projektov, najmä výsledkami pri budovaní paneurópskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie a Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky