Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu na podporu popularizácie vedy a výskumu

VEDA NA DOSAH

Úspešní riešitelia si rozdelia sumu 30 000 eur.

Grantová výzva pre podporu popularizácie vedy a výskumu. Zdroj: ESET

Zdroj: Nadácia ESET

Nadácia ESET otvára aj tento rok grantovú výzvu na podporu popularizácie vedy a výskumu a úspešným žiadateľom rozdelí sumu 30 000 eur. Cieľom výzvy je podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií, ktoré popularizujú vedu na Slovensku. Žiadosť o grant je možné podať do 12. apríla 2023 na stránke https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html.

Podpora vedy a výskumu, ktoré slúžia ľuďom

Nadácia ESET podporí prostredníctvom grantovej výzvy projekty, ktoré popularizujú vedu a výskum na Slovensku, majú verejnoprospešný dopad, slúžia širšej komunite ľudí a majú dlhodobý prínos. Do výzvy sa môžu prihlásiť občianske združenia a neziskové organizácie, neinvestičné fondy, nadácie, školy a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a záujmové združenia právnických osôb. Nadácia vyčlenila na grantovú výzvu sumu 30 000 eur, pričom maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa je 5 000 eur.

„Popularizácia vedy a výskumu je dlhodobým pilierom aktivít Nadácie ESET. Cieľom tejto podpory je zväčšovať priestor pre hlas vedy v spoločnosti, prezentovať výsledky vedeckej práce verejnosti a vysvetľovať ich význam. Žijeme v dobe, keď sú výsledky vedeckej práce mnohokrát spochybňované, zamieňané za hoaxy a dezinformácie. Každá aktivita, ktorá pomôže vedeckej komunite lepšie prezentovať jej výsledky a prínos vedy pre bežný život ľudí, je preto veľmi dôležitá,“ vysvetľuje dôvody otvorenia grantovej výzvy Lucia Marková, správkyňa Nadácie ESET.

Úspešným riešiteľom bol napríklad aj Vedátor

V minulosti Nadácia ESET v podobnej grantovej výzve podporila napríklad populárno-vedecké besedy Vedatour, Európsku noc výskumníkov, Univerzitu Komenského v Bratislave a organizáciu podujatia TEDxUniverzitaKomenského, popularizačné videá a knihu Ústavu verejnej politiky (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK) s dôrazom na odporúčania do praxe alebo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.

Nadácia ESET pôsobí od roku 2011 a za toto obdobie podporila 612 projektov v celkovej hodnote 3 434 475 eur. Súčasťou aktivít nadácie na podporu vedy a výskumu je aj ocenenie výnimočných vedeckých osobností ESET Science Award, ktoré nadácia vyhlasuje od roku 2019. ESET Science Award oceňuje a verejnosti prezentuje výnimočné vedkyne a výnimočných vedcov, ktorých výskum dosahuje medzinárodnú kvalitu a má prínos i do ďalších oblastí života.

Ilustrácia s konceptom online vzdelávania. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných desiatich rokov svojej existencie vytvorila Nadácia ESET dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Od roku 2019 udeľuje každoročne ocenenie ESET Science Award excelentným vedcom pôsobiacim na Slovensku. Viac informácií nájdete na: www.nadaciaeset.sk.

O spoločnosti ESET

Spoločnosť ESET už vyše 30 rokov vyvíja popredný bezpečnostný softvér pre firmy i domácich používateľov na celom svete. Vďaka riešeniam chrániacim koncové a mobilné zariadenia a servery, šifrovaniu a dvojfaktorovej autentifikácii umožňuje firmám a organizáciám využívať plný potenciál ich technológií. ESET drží rekord v počte VB100 ocenení, ktoré udeľuje britský Virus Bulletin, vysoko rešpektovaná nezávislá testovacia organizácia. Týždenník Trend ocenil ESET šesťkrát titulom firma roka.

ESET sídli v Bratislave, regionálne pobočky má v Prahe (ČR), Jene a Mníchove (Nemecko), Bournemouthe (Veľká Británia), San Diegu (USA), Toronte (Kanada), Buenos Aires (Argentína), Sydney (Austrália), Singapure a japonskom Tokiu. Výskumné a vývojové centrá sú okrem Bratislavy, Košíc, Žiliny, Prahy a Brna aj v poľskom Krakove, britskom Tauntone, kanadskom Montreale a rumunskom Jasy. ESET má zastúpenie vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta. Viac informácií nájdete na: www.eset.sk.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky