Iné / Nitra

DOD 2024: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

DOD 2024: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

DOD 2024: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Zdroj: ukf.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Súčasťou rozhodovania sa, kam na vysokú školu a čo študovať, je aj získanie informácií o študijnom programe, študentskom živote a priestore, v ktorom sa vzdelávanie uskutočňuje. Päť fakúlt UKF v Nitre si pre vás pripravilo zaujímavý a inšpiratívny program. Vkročte preto 22. februára 2024 na pôdu našej alma mater a zoznámte sa s našou ponukou štúdia a študijnými podmienkami.

Kedy a kde sa DOD 2024 na UKF v Nitre

Deň otvorených dverí sa bude konať 22. februára 2024 od 8.00 do 13.00 v hlavnej budove UKF, Trieda A. Hlinku 1 v Nitre.

Na čo sa môžete tešiť

  • Základné informácie o univerzite, fakultách a organizáciách na hlavnej budove UKF,
  • prezentácie študijných programov na jednotlivých fakultách,
  • prezentácie jednotlivých katedier a pracovísk univerzity pedagógmi a študentmi,
  • prehliadky výučbových priestorov, laboratórií, dielní, telocviční,
  • praktické ukážky vzdelávacích aktivít,
  • zaujímavé workshopy, besedy, prezentácie, experimenty, diskusie a iné činnosti prezentujúce študijné programy a mnoho iných zaujímavých aktivít.

O DOD na UKF v Nitre

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa každý rok vo februári koná Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Na všetkých piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta) sa záujemcovia o štúdium môžu oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou.

Viac info

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/6207-pozyvame-na-den-otvorenych-dveri-ukf-2024

https://www.facebook.com/UKFvNitre