Značka: DOD

22Mar
Svetový (týž)deň vody 2023
Iné | celé Slovensko

Svetový (týž)deň vody 2023

Slovenský vodohospodársky podnik pre vás pripravil nie deň, ale týždeň sprievodných podujatí na území celého Slovenska. S podporou spoločnosti LIDL...

16Feb
Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
Iné | Košice

Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

Stredoškoláci, láka Vás práca v zdravotníctve? Vidíte sa ako lekári, zubní lekári, sestry, fyzioterapeuti, verejní zdravotníci alebo laboranti? Naštartujte svoju...

10Feb
Banner podujatia: Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 2023
Iné | Bratislava

Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Aj v roku 2023 pre Vás Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave pripravuje zaujímavé expozície odborných pracovísk, tentokrát už priamo v...

10Feb
Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
Iné | Košice

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

História filozofia, jazykoveda, psychológia, pedagogika aj sociálna práca - takúto pestrú ponuku ťažko nájdeš inde, než na Filozofickej fakulte UPJŠ...

10Feb
Banner podujatia: Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave
Iné | Bratislava

Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave

Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa uskutoční dňa 10. februára 2023. Bližšie informácie nájdete onedlho na...

09Feb
Banner podujatia: Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte STU v Bratislave
Prednáška, Workshop | Bratislava

Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte STU v Bratislave

Pozývame všetkých stredoškolákov na Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý sa bude konať 9. februára 2023. Na...

08Feb
Skupina študentov v knižnici za stolom. Zdroj: iStockphoto.com
Iné | Bratislava

Deň otvorených dverí na FMFI UK

Navštívte Fakultu matematiky, fyziky a informatiky, či už ako trieda alebo individuálne, a zažite atmosféru našej fakulty. Navštívite mnohé vedecké...

07Feb
Deň otvorených dverí na Fakulte techniky vo Zvolene 2023
Iné | Zvolen

Deň otvorených dverí na Fakulte techniky vo Zvolene

Najmladšia fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulta techniky, pre záujemcov o štúdium v študijnom programe Výrobná technika pripravila prezentácie špecifických...

30Jan
Deň otvorených dverí na Lesníckej fakulte vo Zvolene 2023
Iné | Zvolen

Deň otvorených dverí na Lesníckej fakulte vo Zvolene

Lesnícka fakulta ako jediná na Slovensku ponúka širokú paletu študijných programov v študijnom odbore Lesníctvo vrátane poľovníctva a manažmentu zveri,...

28Jan
Banner podujatia: Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
Iné | Bratislava

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vás pozýva na Deň otvorených dverí 2023. Kedy a kde sa DOD PdF UK...