Iné / Bratislava

DOD 2024: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Zdravie srdca. Zdroj: iStockphoto.com

Zdravie srdca. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na Deň otovrených dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Pozrite si

Kedy a kde sa bude DOD 2024 na SZU v Bratislave

Deň otvorených dverí sa bude konať 8. februára 2024 v Aule Dionýza Diešku na Limbovej ulici 12 v Bratislave (1. poschodie).

Z kapacitných dôvodov odporúčame sa vopred zaregistrovať na stránke eszu.sk/dod-szu/.

Viac info

https://eszu.sk/dod-szu/