Iné / Bratislava

DOD 2024: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Študentka v triede s laptopom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského aj tento rok otvorí brány záujemkyniam a záujemcom o štúdium. Program sa začína interaktívnym zoznámením s priestormi fakulty, po ktorom bude nasledovať hlavný program dňa v Moyzesovej sieni.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

DOD 2024 sa uskutoční 27. februára 2024 od 9.30 do 14.00 v priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Vajanského nábrežie 12.

O DOD 2024 na FF UK v Bratislave

Aktuálny ročník podujatia sa nesie v znamení hravého zoznamovania s fakultou. Uchádzačky a uchádzači na vlastnej koži zažijú atmosféru najstaršej a najväčšej fakulty tohto typu na Slovensku. Čakajú na nich interaktívne checkpointy, na ktorých sa oboznámia so zaujímavosťami o fakulte, orientačné mapky, fotokútik, stánok s reklamnými predmetmi či InfoHub. Počas prezentácie študijných programov sa môžu zapojiť do kvízov, debát, videoprojekcií, simulovaných vysokoškolských prednášok a mnohého ďalšieho. Navyše, organizačný tím ponúka (po dohode) možnosti plnohodnotne stráviť deň na fakulte aj osobám so špecifickými potrebami.

Na diskusii s názvom „Prečo študovať na FiF UK“ vystúpi dekan Marián Zouhar, prodekanka Lucia Lichnerová, prodekan Vladimír Zvara, vedúci študijného oddelenia Daniel Madarás, absolventka Patrícia Voľanská a študent Miroslav Malinovský. Následne prebehne na jednotlivých pracoviskách fakulty prezentácia ponúkaných študijných programov.

Viac info

Program DOD 2024 (.pdf, fphil.uniba.sk)

Prezentácia študijných programov na DOD 2024 (podrobný program, .pdf, fphil.uniba.sk)

https://fphil.uniba.sk/index.php?id=34911