Iné / Bratislava

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

Banner podujatia: Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

Toto podujatie už prebehlo.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vás pozýva na Deň otvorených dverí 2023.

Kedy a kde sa DOD PdF UK uskutoční

28. januára 2023 od 12:30 do 15:30 na Račianskej ulici číslo 59 v Bratislave.

Program

12:30 – 12:50  otvorenie DOD v Aule Pdf UK
12:50 – 15:30  rozdelenie návštevníkov podľa záujmu o štúdium

Sprievodný program

12:30 – 15:30  prezentácie PdF UK na jednotlivých katedrách (vstupná hala PdF UK)
12:50 – 15:30  stretnutie so študentmi fakulty
12:30 – 15:30  výstava výtvarných prác študentov (vstupná hala PdF UK)
13:30 – 15:30  zlosovateľný dotazník uchádzača

Viac info

https://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/den-otvorenych-dveri-2812023/