Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Minister školstva odovzdal Cenu sv. Gorazda deväťdesiatim pedagógom, študentom a žiakom

VEDA NA DOSAH

Trpezlivosť, vytrvalosť, ústretovosť a chápavosť – to sú prednosti učiteľského povolania, ktoré ho robí poslaním.

Dobromila Baloghová preberá Veľkú medailu sv. Gorazda od ministra školstva Branislava Gröhlinga 2022 Zdroj: MŠVVaŠ SR

Pedagogička Dobromila Baloghová prevzala z rúk ministra školstva Branislava Gröhlinga Veľkú medailu sv. Gorazda za celoživotné dielo, úctyhodných 46 rokov oddanej práce v školstve a za výnimočné odborné a osobnostné kvality, ktoré odovzdáva svojim žiakom. Zdroj: MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva udelilo Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Cenou sv. Gorazda ocenilo aj žiakov a študentov za úspešnú reprezentáciu na medzinárodných predmetových olympiádach, športových a vedomostných súťažiach.

Slávnostný akt sa uskutočnil 29. apríla v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Morálne ocenenia v školstve nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia pedagógov v rezorte a tradujú sa od roku 1997.

Kto bol svätý Gorazd

Symbolicky sú nazvané po prvom známom učencovi v dejinách nášho národa. „Ocenenia svätého Gorazda tento rok sú svedectvom toho, ako učitelia dokážu ovplyvniť životy žiakov, a dokážu tak zmeniť svoje okolie aj svet k lepšiemu. Oceňujeme obetavosť, pracovitosť, vytrvalosť, snahu a úspechy učiteľov a žiakov. Sú to hodnoty, ktoré tvoria túto spoločnosť a pomáhajú jej napredovať,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling pri príležitosti slávnostného oceňovania.

Ocenenia za výučbu angličtiny aj rómskych komunít

Veľkú medailu svätého Gorazda si prevzalo 10 pedagógov. Medzi nimi aj učiteľka z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi Eva Baloghová. Ocenenie získala za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri výučbe anglického jazyka, ako aj za tvorbu a ilustráciu vlastných učebných textov a širokú škálu prekladov diel anglických autorov.

Malú medailu svätého Gorazda udelil rezort školstva 20 pedagógom. Medzi nimi je aj Júlia Čurillová zo Základnej školy v Bystranoch. Cenu si prevzala za pozitívny prínos v oblasti práce so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít a za participáciu i intenzívnu metodickú spoluprácu s rezortom školstva na celoštátnej úrovni.

Celkovo 30 učiteľov si prevzalo Ďakovný list svätého Gorazda. Všetci majú však jedno spoločné, a to lásku a oddanosť učiteľskému povolaniu. Príkladom je aj Vladimír Bartovic, pedagóg základnej školy v Cíferi, ktorý dostal Ďakovný list sv. Gorazda za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky počas 45-ročnej pedagogickej praxe.

Žiaci, ktorí vynikajú študijnými výsledkami aj obetavosťou

Žiaci a študenti si prevzali Ceny sv. Gorazda. Sedemnásťročný Mário Gecašek z Bojníc je výnimočný svojou hrou na akordeóne. Pozornosť upútava predovšetkým zmyslom pre tektoniku skladby a pokoj v interpretácii, ktorý je u mladých ľudí vzácny. Získal viaceré významné ocenenia na slovenských i zahraničných akordeónových festivaloch.

Ďalšou ocenenou žiačkou je Daniela Vasiľová, študentka oktávy Gymnázia v Sobranciach. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky a školu reprezentuje vo viacerých predmetových olympiádach a súťažiach, akým bol napríklad celosvetový Turnaj mladých fyzikov.

Ocenení Peter Kupkovič a Viktor Varga sú študenti Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí po treťom roku štúdia na jeden rok prerušili štúdium, aby mohli ísť pracovať do Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti v Kláštore pod Znievom. Do ich práce dramaticky zasiahla pandémia koronavírusu a na následky ochorenia COVID-19 zomrelo niekoľko klientov zariadenia. Obaja študenti s nimi zotrvali do posledných chvíľ. Svoju ročnú skúsenosť vnímajú ako príležitosť spoznať najťažšie stránky ľudského života. Po skončení ročnej služby sa vrátili späť na fakultu a pokračujú v štúdiu teológie.

Kompletný zoznam ocenených nájdete po kliknutí na tento link: https://www.minedu.sk/data/att/23075.pdf.

Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť po kliknutí na tento link: https://youtu.be/3vGm3OJ2flU

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky