Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Po šiesty raz udelili Cenu Dionýza Ilkoviča

VEDA NA DOSAH

Laureátkou aktuálneho ročníka ocenenia sa stala učiteľka biológie Mariana Straková.

Cenu Dionýza Ilkoviča tento rok získala učiteľka biológie Mariana Straková. Zdroj: Seesame

Cenu Dionýza Ilkoviča tento rok získala učiteľka biológie Mariana Straková. Zdroj: Seesame

Laureátkou šiesteho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča – ocenenia pre učiteľov, ktorí vychovávajú slovenskú vedeckú elitu – sa stala Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, kde vyučuje biológiu. Pôvodne sa nevidela za katedrou, chcela byť vedkyňou. Neskôr pochopila, že jej poslaním je učiť, a dnes je hrdá na svojich bývalých žiakov, ktorí sa vydajú na vedeckú dráhu. Cenu jej pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR odovzdal štátny tajomník Slavomír Partila.

Spoza monitorov, ktoré využívali počas dištančnej výučby, sa učitelia vrátili za katedry a po pandémii ožil tiež kontakt so žiakmi v triedach. V nich často zostávajú, aj keď ruch školských chodieb stíchne a v učebni pracuje iba malá skupina študentov. Pani učiteľky ich v rámci krúžkov pripravujú na predmetové olympiády, z ktorých často prinášajú najcennejšie kovy, a to z najvyšších kôl slovenských súťaží i zo zahraničia. Práve na takéto obetavé učiteľky a obetavých učiteľov sa zameriava Cena Dionýza Ilkoviča a oceňuje ich za rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch. Porota každoročne vyberá z desiatok nominovaných z celého Slovenska.

Tento rok sa zo 43 nominovaných dostali do finále učiteľky chémie Gabriela Podracká z Košíc a Ľubomíra Krajčová z Hlohovca. Absolútnou víťazkou 6. ročníka ceny je Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, kde vyučuje biológiu.

Budúcnosť Slovenska dnes sedí v stredoškolských laviciach

„Mimoriadnych učiteľov, ktorí so žiakmi pracujú nad rámec svojho pracovného času, oceňujeme už šiesty rok. Opakovane od nich počúvame, ako sa potešia, keď sa im a ostatným učiteľom dostane spoločenského uznania, ktoré je na Slovensku stále skôr výnimočné. Želali by sme si, aby sa to zmenilo, k čomu chceme prispieť aj udeľovaním Ceny Dionýza Ilkoviča. Veď sú to práve učitelia, ktorí motivujú mladých, aby sa stali lekármi, vedcami, IT odborníkmi a ďalšími špecialistami, ktorých Slovensko bytostne potrebuje,“ povedal Martin Plesch, pracovník Fyzikálneho ústavu SAV, nový člen Správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča a predseda poroty, ktorá nominácie hodnotí.

Aj víťazka šiesteho ročníka Mariana Straková priznáva, že ak pedagógovia vnímajú svoju prácu ako poslanie, ich úloha sa poslednou hodinou nekončí. „Každý jeden deň so študentmi ma baví, jednoducho sem patrím a je pre mňa naplnením, keď sa mi darí ich talent rozvíjať. Práca vedca ma vždy lákala, myslela som si, že to bude moje životné smerovanie. Postupne som však zistila, že mojím poslaním je učiť. Teším sa, keď sa z mojich žiakov stanú vedci, vidím sa v nich,“ vyznala sa Straková.

Ocenení učitelia inšpirujú mladších kolegov

Záštitu nad ocenením pred štyrmi rokmi prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého štátny tajomník Slavomír Partila neskrýval radosť zo slávnostného večera. „Je mi cťou oceniť také výnimočné pedagogičky. Myslím, že sú inšpiráciou aj pre mnohých mladších kolegov a je skvelé, že sa im okrem uznania dostane i mediálnej pozornosti,“ povedal.

„Každý rok zaregistrujeme množstvo prihlášok, ktoré sú dôkazom toho, že na Slovensku máme dosť motivovaných pedagógov. So žiakmi pracujú po vyučovaní v čase, za ktorý často nedostávajú honorár. Napriek tomu sú odhodlaní a ich zverenci nielenže nosia ocenenia z medzinárodných súťaží, ale potom aj pokračujú v štúdiu na najprestížnejších svetových univerzitách. Je úlohou Slovenska, aby pre týchto ľudí vytvorilo dostatočne atraktívne podmienky na návrat a aby o nich ako o kvalitných odborníkov neprišlo,“ poznamenal predseda Správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián Marek.

Kritériá ocenenia

Výnimočných mentorov môže nominovať ktokoľvek. Najčastejšie tak robia ich kolegovia, zriaďovatelia škôl, rodičia, žiaci či bývalí študenti. O Cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať jednotlivec – pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník –, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika a biológia.

Porota hodnotí nominované osobnosti na základe štyroch kritérií. Sú nimi dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, jej výsledky, rozsah a inovatívny prístup mentora. Finalisti a laureát ocenenia získajú finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 eur a vecné ceny. Ďalší ročník Ceny Dionýza Ilkoviča odštartuje nominačný proces koncom jari 2023.

Zdroj: TS Seesame
(af)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky