Iné / Bratislava

Deň otvorených dverí na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Žena a muž na štarte bežeckej dráhy. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Fakulta telesnej výchovy a športu vás pozýva na Deň otvorených dverí.

Kedy a kde sa DOD na FTVŠ UK v Bratislave uskutoční

DOD sa uskutoční 20. januára 2023 od 9.00 pre uchádzačov z Bratislavy a blízkeho okolia a od 11.00 pre mimobratislavských uchádzačov.

Program

  • Uchádzači sa dozvedia všetky dôležité informácie o prijímacom konaní a o našich študijných programoch.
  • Naši študenti prevedú uchádzačov fakultou, ukážu im areál a športoviská.
  • Uchádzači si budú môcť vyskúšať praktické disciplíny, ktoré sú súčasťou prijímacej skúšky zo športových hier, gymnastiky a plávania.

Viac info

https://fsport.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/fakulta-telesnej-vychovy-a-sportu-uk/article/den-otvorenych-dveri-2022/