CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Čo je nové v grantovej podpore tech startupov z EÚ? Novinky v EIC Accelerator

Plagát podujatia: Čo je nové v grantovej podpore tech startupov z EÚ? Novinky v EIC Accelerator

Čo je nové v grantovej podpore tech startupov z EÚ? Novinky v EIC Accelerator. Zdroj: eraportal.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Európska komisia na začiatku júna pozastavila prijímanie návrhov do najatraktívnejšieho finančného mechanizmu pre technologické startupy, EIC Accelerator. Od začiatku júla už opäť prijíma žiadosti, avšak pre ne výrazne zmenila systém predkladania. O aktuálnych možnostiach aj podpore, ktorá je pre startupy k dispozícii, poinformujeme na krátkom webinári.

Kedy a ako sa prihlásim

Webinár sa bude konať online, 1. augusta 2023, 10:00 – 11:00 hod. Odkaz na pripojenie zašleme zaregistrovaným záujemcom e-mailom najneskôr deň pred konaním podujatia.

Registrácia na podujatie (bezplatne)

Pre koho je webinár určený

Webinár je určený pre firmy, ktoré už majú základnú znalosť o schéme EIC Accelerator.

Čo vám vysvetlíme

  • Ako funguje EIC Accelerator od júla 2023,
  • ako vyzerá nový systém predkladania krátkych návrhov EIC Accelerator,
  • ako sa teraz predkladajú úplné návrhy EIC Accelerator,
  • aké sú aktuálne výzvy pre malé (kaskádové) projekty.

Prestavíme vám podporu pre prípravu návrhov:

  • Spustenie aktivít EEN2EIC na Slovensku: podpora prístupu k EIC pre startupy z nových členských krajín, firmy vedené ženami a držiteľov Seal of Excellence.
  • Podporné služby na národnej a medzinárodnej úrovni.

Kto bude prezentovať

Ivan Filus – konzultant BIC Bratislava, slovenský národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE), manažér slovenského zastúpenia siete Enterprise Europe Network a koordinátor aktivít EEN2EIC na Slovensku, spoluarchitekt inovačných ekosystémov v SR a finančných schém pre technologické firmy.

Peter Szuttor – národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE) z Národnej kancelárie Horizontu Európa pri CVTI SR.

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/co-je-nove-v-grantovej-podpore-tech-startupov-z-eu-novinky-v-eic-accelerator/