Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Českí vedci vynašli technológiu, ktorá zjednoduší imunochemické testovanie

VEDA NA DOSAH

Vyvíjať ju začali pred dvomi rokmi. Uplatní sa všade tam, kde je základným pracovným nástrojom imunochemická analýza.

Syntéza polymérneho produktu za definovanej teploty v kúpeli. Zdroj: Martin Kovalčík/AV ČR

Syntéza polymérneho produktu za definovanej teploty v kúpeli. Zdroj: Martin Kovalčík/AV ČR

Vedci v spolupráci s priemyselnými vývojármi vyvinuli technológiu, vďaka ktorej možno zhotoviť plne syntetický polymér a ktorá výrazne zjednoduší a zlacnie analýzy na preukázanie prítomnosti patogénu alebo špecifickej protilátky v organizme.

Čerstvo licencovaná technológia vznikla z iniciatívy Ústavu makromolekulárnej chémie AV ČR v spolupráci s bioinovačným centrom i&i Prague a viacerými firmami, z ktorých jedna (Sophomer) sa zrodila minulý rok ako startup Ústavu makromolekulárnej chémie AV ČR.

Technológiu začal tím vedcov vyvíjať zhruba pred dvomi rokmi. Uplatní sa všade tam, kde je základným pracovným nástrojom imunochemická analýza.

Technológia má potenciál výrazne pomôcť v biochemických laboratóriách, pri vývoji diagnostických prostriedkov in vitro, monitorovaní kontaminácií v životnom prostredí, v potravinárskych laboratóriách pri stanovovaní obsahu alergénov či v rámci imunochemických testov vo veterinárnych laboratóriách.

„Naše ambície s postupujúcim výskumom stále rastú, ale hlavná idea zostáva rovnaká: zrýchliť, uľahčiť a do značnej miery tiež znížiť náklady na prácu našim kolegom vývojárom a výskumníkom. Chceme, aby sa mohli bez rozptyľovania sústrediť na vlastné nápady a výzvy, ktoré ich náročná, nesmierne dôležitá a pre verejnosť zároveň málo viditeľná práca prináša,“ hovorí Martin Burkhard zo spomínanej startupovej firmy.

Výroba bez rizika

BSA (hovädzí sérový albumín) je jedným z najstarších priemyselne získavaných proteínov. Pri imunologických testoch sa primárne využíva ako blokátor, ktorý potláčaním nechcených signálov spresňuje realizované merania. Získava sa však z hovädzieho séra, z čoho plynie viacero problémov – napríklad riziko prenosu patogénov –, preto sa tento materiál musí dôsledne a nákladne testovať a jeho využívanie je podmienené certifikáciou, ktorá potvrdzuje jeho neškodnosť.

„Pri využití našej technológie nič podobné logicky nehrozí, keďže náš produkt je plne syntetický. Vďaka tomu odpadajú i ďalšie problémy ako kolísavosť pri reprodukcii výroby, relatívne vysoká cena, ktorá s požiadavkou väčšej čistoty ešte rastie, či komplikovaná likvidácia materiálu,“ uvádza odborník v oblasti vývoja diagnostických prostriedkov Ján Plicka, podľa ktorého je rovnako nezanedbateľný aj etický aspekt celej záležitosti.

Zdroj: TS AV ČR

(af)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky