CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Čitateľská gramotnosť – včera, dnes a zajtra


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 30. marca o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Čitateľská gramotnosť na Slovensku dlhodobo upadá a mladí ľudia majú čoraz väčšie problémy s porozumením čítaného textu. Čiastočne za to môžu donedávna uplatňované učebné spôsoby, ale aj rýchly nástup nových technológií, ktoré výrazne menia mediálny a verejný priestor. Človek, ktorý sa v týchto technológiách neorientuje dostatočne, prichádza k množstvu obsahu, ktorý nedokáže pochopiť správne, alebo ho tento obsah zámerne vystavuje dezinformáciám. O príčinách slabej čitateľskej gramotnosti a spôsoboch, ako ju u mladých ľudí nanovo vybudovať, sa dozvieme vo Vede v CENTRE

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 29. 3. 2023.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúca

Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., pôsobí v Ústave sociálnej komunikácie SAV a ako vysokoškolská pedagogička na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci vedecko-pedagogickej profilácie sa dlhodobo venuje otázkam rozvíjania gramotnosti v kontexte predškolského a primárneho vzdelávania z rozličných hľadísk a v širších kultúrnych a spoločenských súvislostiach.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE a vo Facebook udalosti.