Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Informatici zo SAV vyvinuli aplikáciu na čítanie rozprávok

Tamara Leontievová

Aplikácia Readmio v sebe spája všetky tradičné benefity čítania s výhodami moderných technológií. Pri čítaní nahlas dopĺňa príbeh zábavnými zvukmi a hudbou. Vedci pri jej tvorbe vyvinuli nové verzie rozpoznávača reči.

Ilustrácie z aplikácie. Zdroj: readmio.com

Výskumníci z Ústavu informatiky SAV vyvinuli aplikáciu pre interaktívne čítanie rozprávok. Na začiatku bol nápad Vydavateľstva inspira publishing, ktoré sa rozhodlo podporiť čítanie rozprávok deťom rodičmi a zatraktívniť ho. Nová aplikácia Readmio ponúka texty stoviek domácich i svetových rozprávok. Pri čítaní telefón automaticky podfarbuje hlas hovoriaceho zábavnými ilustratívnymi zvukmi či hudbou.

S požiadavkou na spoluprácu pri tvorbe softvéru, ktorý bude sledovať, čo čítajúci práve vyslovil, sa firma obrátila na Ústav informatiky SAV.  „Náš tím vyvinul verzie rozpoznávača reči pre slovenský a český jazyk. Okrem zásahov do jadra rozpoznávača, zvyšujúcich jeho rýchlosť, sme museli vytvoriť modely slovenského a českého jazyka používaného v rozprávkach a modely ich zvukovej podoby,“ vysvetľuje Milan Rusko z Ústavu informatiky SAV, ktorý projekt vedie.

Rozpoznávač reči sleduje, ktorú časť textu hovoriaci aktuálne číta, a aplikácia spúšťa prehrávanie príslušných vopred pripravených ilustratívnych zvukov. Ak je napríklad v texte „nad hlavami im čvirikal škovránok“, začne spievať vtáčik. Aplikácia sama prehrá zvuk v správnom čase a na správnom mieste rozprávky. Technické riešenie nevyužíva vonkajšie služby. Hlasové rozpoznávanie pracuje úplne offline a žiadne dáta ani hlas sa neposielajú na server. 

„Samotný rozpoznávač je výpočtovo veľmi náročný, keďže pracuje na princípe takzvaných hlbokých neurónových sietí. Úloha rozpoznávania reči preto musela byť optimalizovaná na obmedzené možnosti procesora a pomerne malú pamäťovú kapacitu mobilného telefónu. Podarilo sa nám dosiahnuť, že rozpoznávač pracuje dostatočne rýchlo a spoľahlivo, čím umocňuje zážitok z interaktívneho čítania rozprávok deťom aj rodičom,“ konštatuje Milan Rusko.

Ak chcete aplikáciu používať, stiahnite si ju do telefónu či tabletu, otvorte si jednu zo sto rozprávok, ktoré má aplikácia pre jednotlivé jazyky k dispozícii, a začítajte sa do príbehov okorenených zvukmi. Rozprávky sú roztriedené podľa veku či abecedy. Autori aplikácie pri ich výbere vychádzali z tých najznámejších, ako sú napríklad Ako išlo vajce na vandrovku, Červená čiapočka, Laktibrada, ale aj Daidalos a Ikaros či Dievčatko so zápalkami. Zoznam autori aplikácie pravidelne dopĺňajú novými textami aj zvukmi. Aplikácia je momentálne k dispozícii na Slovensku a v Českej republike, no prístupná bude čoskoro aj v zahraničí. Za prvé 3 mesiace si ju stiahlo takmer 40 000 užívateľov. Dostupná je zadarmo pre mobilné telefóny s Androidom aj iOS.

(TL)
Zdroj: Tlačová správa SAV

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky