CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Cestovanie v čase nie je len sci-fi. Čo na to hovorí fyzika?


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Utorok 10. októbra o 9.00 hod., CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

Hoci cestovanie v čase považujeme len za sci-fi z kníh a filmov, v skutočnosti sa ním zaoberá aj seriózna veda. Isté formy cestovania v čase sú otestované. Potom však jestvujú aj také, ktorým rozumieme pomocou matematiky, lenže nevieme, či sa dajú docieliť aj naozaj. Na prednáške si povieme viac o tom, či a ako sa dá bezpečne cestovať v čase, či je to možné dopredu aj dozadu a čo nám bráni v tom, aby sme nahliadli do minulosti alebo aby sme odkryli budúcnosť.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 9. októbra 2023.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

Mgr. Samuel Kováčik, PhD., je teoretický fyzik. Dizertáciu obhájil na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Odtiaľ sa presunul na Dublinský inštitút pokročilých štúdií, kde získal výskumný grant od Írskej výskumnej nadácie. V súčasnosti opäť pôsobí na FMFI UK a na Masarykovej univerzite v Brne. Vo výskume sa zaoberá modifikáciami kvantovej mechaniky, numerickými simuláciami a maticovými modelmi. Venuje sa popularizácii vedy: v roku 2016 založil projekt Vedátor.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.

Rezervácia na podujatie

Počet voľných miest: 20

CAPTCHA