CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Batérie a ich budúcnosť v elektromobilite. Čo prinesú nové technológie?


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Utorok 17. januára o 9.00 hod., CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

Sú batérie tou najvyspelejšou technológiou alebo stále môžeme očakávať ich zlepšenie? Sú ekologické? Máme dostatok materiálov pre ich výrobu? Aké sú hlavné výzvy vo výskume batérií a kam smeruje ich vývoj? Predstavuje elektromobilita tú správnu cestu, ktorou sa uberá ľudstvo v súčasnosti? A ako a čím Slovensko prispieva alebo môže prispieť v budúcnosti do tejto oblasti? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsime nájsť odpovede v januárovej Vedeckej cukrárni, ktorá je  zameraná na problematiku batérií pre elektromobilitu a najnovšie trendy v oblasti ich vývoja.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 16. 1. 2023.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

Doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD., je pedagógom a výskumníkom na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spolu so svojím tímom sa venuje výskumu a diagnostike batérií, superkapacitorov a vodíkových generátorov, a vývoju systémov pre ich riadenie.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.