Prednáška / Bratislava

Aperitív: Valdénska heréza v stredoeurópskych súvislostiach

Ilustračný obrázok: história pod lupou, Zdroj: iSTOCK

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Srdečne Vás pozývame na poslednú prednášku semináru „Aperitív“ v tomto roku, ktorú pravidelne organizuje Historický ústav, SAV, v. v. i.. Tentokrát na tému: Valdénska heréza v stredoeurópskych súvislostiach. K otázkam jej šírenia a perzekúcie v 13. a 14 . storočí.

Kedy a kde sa prednáška uskutoční

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 14. decembra 2023 o 10.30 v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, Klemensova 19 (5. poschodie) v Bratislave.

Prednášajúci

Mgr. Marek Druga, PhD., Historický ústav SAV, v. v. i.

O prednáške

Jednou z konfrontácií medzi inkvizíciou a heretikmi v Uhorsku je niekoľko prípadov vyšetrovania valdénstva na prelome 14. 15. storočia. Početnejšie správy o valdénstve sa zachovali aj v ďalších regiónoch strednej Európy už v 13. a 14 . storočí. Dokladajú jeho transformáciu z o spočiatku centralizovaného náboženského hnutia vo Francúzsku a v Lombardii, na marginalizované skupiny veriacich, roztrúsené v rámci komunít nemeckých prisťahovalcov. Stredoeurópske pramene dopĺňajú poznatky o duchovnom obsahu valdénskej viery ako aj o dynamike rozširovania valdénstva a reakciách katolíckej cirkvi.

Viac info

Valdénska heréza v stredoeurópskych súvislostiach. (.pdf, history.sav.sk)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=856628959800043