CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Ako sa rozprávať s robotom

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Ako sa rozprávať s robotom. Prednášajúci: prof. Mgr. Štefan Beňuš

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Roboti, alebo automatické komunikačné systémy rôznych foriem, sa čoraz častejšie stávajú bežnou súčasťou našich životov. Reč je pre nás najprirodzenejšou formou medziľudskej interakcie a z toho dôvodu je potenciál rečovej komunikácie s robotmi obrovský. Automatické systémy rozpoznávania a syntézy reči sa v posledných rokoch značne zdokonalili, a preto sú očakávania verejnosti na zmysluplnú rečovú komunikáciu s robotmi pomerne vysoké. V roku 2018 uviedol napríklad Google Duplex demo, kde vybavoval automatický asistent objednanie do kaderníctva alebo do reštaurácie. Kvalita rečovej interakcie bola na takej úrovni, že nebolo hneď zrejmé, že objednávajúcim je automatický systém. Napriek veľkému pokroku sme však ešte veľmi ďaleko od toho spôsobu, akým sa ľudia rozprávajú s robotmi vo vedecko-fantastických filmoch. Počas prednášky sa budeme venovať tomu, ako fungujú súčasné komunikačné technológie a hlavne, aké výzvy stoja pred vedcami a inžiniermi, ktorí sa zaoberajú rečovou komunikáciou medzi človekom a strojom.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom:

Prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., pôsobiaci na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a v Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied, sa v rámci svojej činnosti zaoberá primárne rečovou komunikáciou. Doktorát získal v odbore jazykoveda na New York University a postdoktorandské stáže absolvoval na Katedre informatiky Columbia University v New Yorku a na Inštitúte fonetiky a spracovania reči na Mníchovskej univerzite. Od návratu na Slovensko sa okrem pedagogickej činnosti venuje výskumu rečového prispôsobovania medzi ľuďmi, ako aj v komunikácii človek – stroj a výskumu toho, ako vplývajú prozodické charakteristiky reči, napríklad intonácia, na význam a funkciu toho, čo hovoríme.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti umelej inteligencie.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.