CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Ako konšpiračné teórie (de-) formujú dejiny

Banner k Vedeckej cukrárni na tému Ako konšpiračné teórie (de-) formujú dejiny. Prednášajúca: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

V prednáške objasníme, čo sa skrýva pod pojmom konšpiračné teórie. Vysvetlíme, prečo sú konšpirácia a konšpiračná teória odlišné pojmy a ako súvisia s fámami, hoaxami a dezinformáciami. Pozrieme sa na významné udalosti, ktoré ovplyvnili konšpiračné teórie a rovnako aj na to, ako sa interpretácie dejín prostredníctvom konšpiračných teórií krivia. V súčasnosti sme, žiaľ, priamymi svedkami toho, ako sa atmosféra kolektívneho strachu počas epidémií a vojen stáva obzvlášť živnou pôdou pre šírenie nepodložených informácií. Budeme sa preto venovať aktuálnej otázke, v čom predstavujú konšpiračné teórie hrozbu a ako sa dá ich vplyvu vzdorovať.

O prednášajúcej:

Mgr. Zuzana Panczová, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislave. Vyštudovala etnológiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ako doktorandka sa zúčastnila na stáži na Georg-August-Universität v nemeckom Göttingene. Venuje sa predovšetkým naratívnej kultúre v oblasti fám, súčasných povestí a konšpiračných teórií, ktorá sa  priamo týka najmä vzťahu naratívov voči skupinovým identitám a ideológiám. Je autorkou vedeckých i populárnych publikácií a členkou medzinárodných spoločností a expertných sietí zameraných na výskum súčasných povestí a konšpiračných teórií.