CVTI SR, Prednáška / Bratislava

4. workshop (nielen) pre vydavateľov časopisov s otvoreným prístupom

Plagát: 4. workshop (nielen) pre vydavateľov časopisov s otvoreným prístupom

4. workshop (nielen) pre vydavateľov časopisov s otvoreným prístupom. Zdroj: CVTI SR


Toto podujatie už prebehlo.

Tie najaktuálnejšie témy, z oblasti publikovania formou otvoreného prístupu už po štvrtýkrát „otvorí“ odborný workshop. Pripravené prezentácie zaujmú nielen vydavateľov open access časopisov.

O akých zásadách hovorí publikačná etika, aký je proces výberu časopisov do Web of Science či aké nástroje má pre vydavateľov časopisov s otvoreným prístupom pripravené UNESCO? Konkrétne odborné otázky si žiadajú aj konkrétne odborné odpovede.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Uskutoční sa 19. apríla 2023 od 9.00 hod. v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Záujemcovia o workshop sa môžu registrovať formou elektronického formulára.

Program

9:00 – 9:20 Privítanie (Jitka Dobbersteinová – CVTI SR)

9:20 – 10:00 Zuzana Stožická (CVTI SR) – Publikačná etika pre vydavateľov

10:00 – 10:30 Lucie Smolka (Open Content – CZ) – Představení licencií Creative Commons a jejich místo v publikační činnosti

10:30 – 10:45 Prestávka s malým občerstvením

10:45 – 11:45 Enikő Tóth Szász (Clarivate – CZ) – Selekcia časopisov do Web of Science a novinky od Clarivate

11:45 – 12:15 Gabriela Fišová (CVTI SR) – UNESCO nástroje pre vydavateľov

Viac info

https://otvorenaveda.cvtisr.sk/4-workshop-nielen-pre-vydavatelov-casopisov-s-otvorenym-pristupom/