Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slováci majú k dispozícii online aplikáciu, ktorá mapuje vedecké publikácie

VEDA NA DOSAH

Novinka umožní jedinečné disciplinárne porovnanie krajín.

Screenshot stránky aplikácie na overenie citácií. Zdroj: Idea-Apps CERGE-EI

Screenshot stránky aplikácie na overenie citácií. Zdroj: Idea-Apps CERGE-EI

Aplikácia s názvom An EU Comparison of 2015-2016 Academic Publication Output and its Citation Impact, ktorá mapuje vedecké publikácie a ich citovanosť naprieč európskymi krajinami, odteraz odhaľuje aj štruktúru a stav základného výskumu na Slovensku.

Aplikácia, za ktorou autorsky stojí dvojica Daniel Münich a Taras Hrendash z akademického pracoviska CERGE-EI, umožňuje rýchlu orientáciu v publikačnej a citačnej výkonnosti vo viac ako 200 vedných disciplínach. Jej používatelia si môžu porovnávať publikačný a citačný výkon, ale aj veľkosť vedných odborov na Slovensku s inými európskymi krajinami. Môžu si tiež overiť, ako sa darí jednotlivým krajinám vo vedeckom publikačnom výkone podľa jeho kvality a vplyvu, v personálnych kapacitách disciplín a publikačnej produktivite i v citačnom ohlase publikovaného výskumu podľa významu citujúcich zdrojov.

Pozrite si

Nástroj je založený na bibliometrických ukazovateľoch, pričom kľúčové je skóre vedeckého vplyvu indexu AIS (po anglicky Article Influence Score). To poskytuje pomerne spoľahlivý odhad vedeckého vplyvu časopisov, ale aj kvality a významu uverejnených článkov. Renomované časopisy majú totiž vyššie nároky na kvalitu výskumu, ktorý publikujú.

Hodnota indexu AIS silne koreluje s tým, ako vedecká komunita vníma vedeckú reputáciu a význam časopisov. Vďaka prepojeniu indexu AIS s vedeckými článkami a citáciami jednotlivých krajín umožňuje aplikácia celkom jedinečné disciplinárne porovnanie krajín z hľadiska personálnych kapacít, publikačnej kvality a produktivity.

Aplikácia bola vyvinutá s podporou Akadémie vied Českej republiky.

Zdroj: TS Akadémie vied Českej republiky

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky