506 Výsledkov vyhľadávania: "hmotnosť"

Objavy nových chemických prvkov

V prírode sa nachádza asi 90 chemických prvkov, z ktorých mnohé ľudstvo pozná a využíva už od praveku. S použitím...

| Marta Bartošovičová

Prečo sa tak darí zubrom na Slovensku?

Vedeli ste, že posledné voľne žijúce zubry v Európe boli vyhubené začiatkom 20. Storočia? Na podnet poľského zoológa Jana Sztolcmana vzniklo...

| VEDA NA DOSAH

Ako lieta čmeliak a prečo bodá?

Vedeli ste, že čmeliak dokáže vyletieť vyššie ako na Mount Everest? Pritom, ak sa naň dobre pozriete, je prekvapivé, že...

| Marta Bartošovičová

Výskyt obezity u mládeže je na vzostupe

„Napriek trvalému úsiliu v boji proti detskej obezite sa stále odhaduje, že jedno z troch dospievajúcich detí v Európe trpí...

| VEDA NA DOSAH

Premeny metra

Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI. Definuje sa ako dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu...

| VEDA NA DOSAH

Stimulácia klíčenia a rastu rastlín vplyvom plazmou aktivovanej vody

Rapídne klimatické zmeny spôsobujú, že mnohé regióny vo svete v súčasnosti čelia nedostatku poľnohospodárskej úrody kvôli zvyšujúcej sa globálnej teplote, predlžujúcim...

| VEDA NA DOSAH

Predstavujeme inovatívny nápad eNimal systém

Pomoc pri práci ľuďom, ktorí sa venujú chovateľskému, mliekarenskému a syrárskemu biznisu v malom a strednom podnikaní. Taký cieľ si...

| VEDA NA DOSAH

Zubor – pozoruhodný tvor, žijúci na Slovensku

Zubor hrivnatý (Bison bonasus) je skutočne pozoruhodným živočíšnym druhom z biologického aj fyziologického hľadiska, ktorému sa na našom území dobre darí. Populácia...

| VEDA NA DOSAH

Nahradiť diagnostiku, ktorá naháňa strach

Kristína Tomová len pred pár dňami úspešne ukončila 4. ročník na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo....

| Monika Tináková
časopis QUARK – júl 2017

Čo nájdete v júlovom Quarku 2017

Hlavnou témou júlového čísla Quarku je meter. Už Sumeri sa snažili zaviesť jednotnú dĺžkovú mieru. Dnes je základnou jednotkou dĺžky...

| VEDA NA DOSAH