Ocenený rektorom UK bol aj prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. z Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky

23. jan. 2019 • Zdravotné vedy

Ocenený rektorom UK bol aj prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. z Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky

Vysokoškolským pedagógom je 40 rokov. Publikoval desiatky vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch, eviduje 260 ohlasov v citačných indexoch, je vedúcim riešiteľom v piatich vedeckovýskumných projektoch. Je aktívnym maratóncom, doteraz zabehol 124 maratónov.

Prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave patrí medzi 30 pedagógov, ktorým pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ďakovné listy odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

J. OBORNÝ: Bezprostredný, takmer egoistický pocit zadosťučinenia a trocha aj hrdosti. Potešil som sa, v akej spoločnosti som sa aspoň na chvíľu ocitol.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

J. OBORNÝ: Prednášam a „seminárujem“ humanitné predmety: Filozofická antropológia a axiológia, Etika športu, Sociológia výchovy, Šport a estetika a i. Som garantom študijného programu v III. st. vysokoškolského štúdia, riešim výskumné úlohy.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

J. OBORNÝ: Profesúra na Univerzite Komenského, teda inak povedané vymenovanie za profesora prezidentom SR. Desiatky úspešne ukončených doktorandov tiež potešia.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

J. OBORNÝ: Nezvolil som si prácu pedagóga v plnom rozsahu sám, dostal som učiteľskú umiestenku na strednú školu, neskoršie ma „povolali“ do doktorandúry. Prvých 35 rokov ma toto poslanie naplňovalo, teraz to už nemôžem povedať so 100 % istotou.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

J. OBORNÝ: Môj názor je ovplyvnený „zahľadenosťou“ do svojich predmetov na FTVŠ UK. Nové generácie študentov žijú viac a viac v kyber priestore, tam aj študujú. Ja žijem a pracujem ešte s časťou hlavy mimo tento kyber priestor. Súčasný proces vyučovania na VŠ nepodporuje vedeckú kreativitu a nestačí tempu vývinových tendencií v spoločnosti.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

J. OBORNÝ: Redukovať systém VŠ v SR o podpriemerné školy. Dôsledne dodržiavať a vylepšovať kritéria hodnotenia vysokoškolských učiteľov. Sú medzi nami priemerní aj podpriemerní.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

J. OBORNÝ: Vyhľadávajte „silné“ osobnosti spomedzi učiteľov. Ťahajte sa za svetlom, nie za šedivou temnotou.

 

Rozhovor a foto poskytol: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Murárik červenokrídly (operenec) sa dokáže šplhať po strmých skalných stenách.
Zistite viac