Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Klimatické zmeny a verejná mienka

VEDA NA DOSAH

V siedmej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí sociologička Katarína Strapcová o klíme z pohľadu verejnej mienky.

Rok 2020 bol z pohľadu odbornej diskusie o environmentálnych témach prelomovým rokom. V Európskej únii sa intenzívne diskutovalo o ekonomike, následkami pandémie covidu-19, ale aj o Európskej zelenej dohode a Pláne obnovy.

„Naše dáta o záujme širšej verejnosti o zelené témy zároveň poukazujú na fakt, že klimatické zmeny a problémy životného prostredia trápia aj veľkú časť obyvateľov Slovenska,“ hovorí odborníčka. Dodáva, že podľa výsledkov prieskumu dáva väčšina respondentov ochrane životného prostredia prednosť pred ekonomickým rastom.

V prednáške sa dozviete, či ľudia vnímajú pandémiu ako následok neprimeraných zásahov človeka do prírody alebo to, do akej miery podporujú názory skeptikov na klimatické zmeny.

Mgr. Katarína Strapcová, PhD., absolvovala štúdium sociológie na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1999 pracuje v Sociologickom ústave SAV v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí aj ako národná koordinátorka komparatívneho medzinárodného výskumu European Values Study (EVS).

Vo svojej vedeckej práci sa zameriava najmä na témy spojené s výskumom sociálnych nerovností, ako aj na environmentálnu sociológiu. V súčasnosti na svojom pracovisku vedie projekt grantovej agentúry VEGA 2/0120/20: Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku.

Výsledky z realizovaných výskumov verejnej mienky, ktoré súvisia s vnímaním klimatických zmien a ochranou životného prostredia, riešitelia projektu pravidelne sprístupňujú prostredníctvom prednášok, publikácií, tlačových konferencií a aktuálnych tlačových správ.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky