Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: Ľudia by pre deti vybrali skôr profesiu vedca než youtubera

VEDA NA DOSAH

Medzi najmenej obľúbené sa dostali aj povolania poslanec parlamentu či televízny moderátor.

Mladá vedkyňa s pipetou v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Mladá vedkyňa s pipetou v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Aj keď vďaka pandémii verejnosť spoznala slovenských vedcov, svojim deťom by túto kariéru vybralo len sedemnásť percent opýtaných. Zistenie vyplýva z reprezentatívneho prieskumu, ktorý realizovala agentúra 2muse pre ESET Science Award – ocenenie výnimočných vedcov. Respondenti tiež vnímajú, že Slovensko potrebuje zlepšiť postavenie vedy a vedcov v spoločnosti.

Vedci sú pre rozvoj spoločnosti dôležití

Podľa prieskumu by povolanie vedca svojmu dieťaťu vybrala menej ako pätina ľudí. Toto povolanie zaradili medzi trojicu tých, ktoré by mu v dnešnej dobe odporučili. Väčšiu priazeň má povolanie lekára, ktoré by svojmu dieťaťu vybrala takmer polovica respondentov. Tesne na druhom mieste skončila práca špecialistu na IT. Viac ako tretina ľudí by chcela dieťa vidieť ako právnika, pätina zas ako architekta. Naopak, youtuber, televízny moderátor či poslanec Národnej rady SR sú povolania, ktoré by vybrali pre svoje dieťa najmenej.

S povolaním vedca sa ľuďom spájajú kladné vlastnosti. Považujú ich za inteligentných, trpezlivých a tiež zaneprázdnených. Respondenti súhlasia s tým, že vedecká práca je pre rozvoj a prosperitu spoločnosti nesmierne dôležitá. Myslí si to až 89 percent opýtaných.

„Bežní ľudia si nie vždy vedia predstaviť, čo všetko vedecká práca zahŕňa a vyžaduje. Je preto úlohou vedcov samotných, ale aj inštitúcií a odborných spoločností jednoduchým jazykom vysvetľovať prínos vedy a výskumu. Aj toto prepájanie bežných ľudí s vedou je jednou z úloh ocenenia ESET Science Award,“ vysvetľuje Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Financie pre vedu

Na druhej strane respondenti vnímajú tiež finančné poddimenzovanie vedy na Slovensku. Až 60 percent opýtaných nesúhlasí s tým, že veda je dostatočne financovaná, a až 86 percent respondentov súhlasí, že Slovensko potrebuje zlepšiť postavenie vedy.

„Aj keď nie je v našej moci zlepšiť financovanie vedy, snažíme sa prispieť k tomu, aby ľudia chápali jej význam a aby mala celkovo v spoločnosti výraznejšie postavenie,“ vysvetľuje rolu ocenenia ESET Science Award Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou komunitou spoločnosti ESET.

Kvantitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra 2muse cez online panel s riadeným prístupom na vzorke 1 002 respondentov. Zber údajov prebehol 16. až 18. februára 2021. Vzorka bola reprezentatívna z hľadiska pohlavia, veku, regiónov a vzdelania. Ľudia nad 15 rokov vyberali tri povolania.

Aké povolania by ľudia vybrali pre svoje deti.

Aké povolania by ľudia vybrali svojim deťom. Zdroj: ESET Science Award

Upozorniť na výnimočných vedcov

Ocenenie ESET Science Award vstúpilo do svojho tretieho ročníka. Cieľom tohto ocenenia je upozorňovať na výnimočné osobnosti vedeckej a pedagogickej scény na Slovensku. Až do 17. mája 2021 sú otvorené nominácie pre vedkyne, vedcov, pedagogičky a pedagógov v troch kategóriách, a to výnimočná osobnosť slovenskej vedy, výnimočný mladý vedec do 35 rokov a výnimočný vysokoškolský pedagóg. Laureátov vedeckých kategórií aj tento rok vyberie medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny.

Ocenenými sa stávajú špičkoví vedci a pedagógovia pôsobiaci na Slovensku. K tým doterajším v hlavnej kategórii patria Ján Tkáč zo Slovenskej akadémie vied a Fedor Šimkovic z Univerzity Komenského. Nominovať výnimočných vedcov a pedagógov môžu vedecké a vzdelávacie inštitúcie na stránke ESET Science Award.

Zdroj: Tlačová správa ESET Science Award

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky