Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Podľa prieskumu nadácie ESET práca vedcov na Slovensku nie je docenená

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok Nadácie ESET

Kvalitatívny prieskum v rámci ocenenia ESET Science Award zrealizovala pre Nadáciu ESET agentúra 2muse medzi vybranými vedcami v Bratislave a Košiciach. Slovenskí vedci v hĺbkovom prieskume o stave slovenskej vedy pomenovali hlavné nedostatky a zároveň naznačili, akým smerom by sa malo odvetvie uberať. Ťahúňmi vedeckého pokroku sú podľa nich niektoré špičkové vedecké pracoviská a nadšení individuálni vedci.

Čo trápi slovenských výskumníkov a v čom vidia budúcnosť slovenskej vedy?

Odpovede na tieto otázky sa pokúsila získať Nadácia ESET v rámci nového ocenenia ESET Science Award. Vyplynulo z neho, že vedcov na Slovensku trápi nedocenenie práce vedcov a prehliadanie významu vedy. Vedci sa vo svojich vyjadrenia dotkli aj vedeckej politiky, ktorej podľa nich chýba jasná vízia. Vedu a výskum považujú za ľudsky a finančne poddimenzované.

Smerovanie slovenskej vedy dnes určujú predovšetkým zanietení jednotlivci a progresívne vedecké tímy, ktoré sa vyformovali na niektorých univerzitných a výskumných pracoviskách, veľakrát ako súčasť medzinárodných tímov. V nich a v mladej generácii vedcov vidia ich kolegovia najväčší potenciál pre rozvoj.

Prieskum zrealizovala pre Nadáciu ESET agentúra 2muse vo februári 2019 v Bratislave a v Košiciach. Dvoch fokusových skupín sa zúčastnilo spolu 14 vedeckých pracovníkov, ktorí pôsobia na Slovensku aj v zahraničí.

Občas sa stane, že niekto povie – to sú vedci, počúvajme, čo hovoria

Vedci voľbu povolania neľutujú. Aj napriek mnohým prekážkam, ktorým musia vedci na Slovensku čeliť vybrali by si podĺa prieskumu svoje povolanie znovu. „Ich hnacou silou je ich zvedavosť a záujem v danej oblasti vedy, ktorej sa venujú,“ uvádza prieskum. Vo vnímaní svojho povolania verejnosťou však vidia už aj náznaky zlepšovania. Pomáhajú tomu najmä mladí ľudia, ktorí majú viac možností vidieť, čo sa deje vo svete a sú celkovo viac skúsení a rozhľadení – uvedomujú si preto lepšie význam vedy pre spoločnosť. „Občas sa stane, že niekto povie – to sú vedci, počúvajme, čo hovoria,“ spomenul jeden z vedcov, ktorí sa zúčastnil prieskumu.

Výskumníci sú takisto pripravení vnímaniu vedy na Slovensku pomôcť. Ocenenia ako napríklad ESET Science Award môžu podľa nich „plniť rolu pozdvihovania dôležitosti vedy a oceňovania kvality vedcov. „Ocenenie bude prispievať k popularizácii vedy na Slovensku,“ uvádza sa v záveroch prieskumu.

Prieskum je súčasťou nového ocenenia výnimočných vedcov ESET Science Award. Jeho cieľom je podporiť vedu a výskum na Slovensku, predstaviť výnimočné osobnosti slovenskej vedy a ukazovať spoločenské vzory z vedeckého prostredia.

Ocenenie má dve hlavné kategórie:

Výnimočná osobnosť slovenskej vedy
Kategória oceňuje výnimočných vedcov za ich dlhodobý prínos v slovenskom aj medzinárodnom vedeckom priestore. Výsledky ich práce sú medzinárodne rešpektované a ich celkové pôsobenie má presah aj do iných oblastí života slovenskej spoločnosti.

Výnimočný mladý vedec do 35 rokov
Kategória oceňuje mladých vedcov do 35 rokov, ktorí sa prácou vo svojom odbore podieľajú na vedeckom výskume s mimoriadnym prínosom pre spoločnosť a majú veľký potenciál do budúcnosti.

Ocenenie je určené vedeckým pracovníkom, ktorí pôsobia v jednej z nasledovných vedeckých oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy. Do oboch kategórií sa môžu prihlasovať vedeckí pracovníci pôsobiaci v organizácii, ktorá sa preukázateľne zaoberá vedou a výskumom: najmä slovenské vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, rezortné výskumné pracoviská a súkromné spoločnosti so sídlom na Slovensku.

Špeciálnou kategóriou je Vysokoškolský pedagóg, ktorá bude vyhlásená aj s podmienkami neskôr. Kategória oceňuje vysokoškolských pedagógov, ktorí sú výnimoční odborníci vo svojom odbore a súčasne motivujú študentov k výnimočným výsledkom a prispievajú k prehlbovaniu ich záujmu o štúdium vedných odborov.

Kandidáti môžu zaslať svoju prihlášku prostredníctvom online formulára na www.esetscienceaward.sk. Prihlasovanie je možné do 30. apríla 2019. O víťazoch rozhodne medzinárodná porota zložená z uznávaných vedcov. Víťazi budú vyhlásení počas slávnostného galavečera v októbri 2019.

Aby sme sa stali modernou a prosperujúcou krajinou, potrebujeme špičkový výskum. A ten môžeme na Slovensku vybudovať iba vďaka prvotriednym odborníkom. Slovensko ich má a my o nich často nevieme.

Výnimoční vedci si zaslúžia pozornosť, úctu a uznanie, aby sa stali inšpiráciou pre celú spoločnosť a najmä pre mladých ľudí, keď sa rozhodujú o svojej budúcnosti.
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET

————————————————————————————————————————

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných siedmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania.

Informácie redakcii poskytli:  Silvia Hrinková, Seesame Communication Experts a Paulína Böhmerová, Nadácia ESET.

Ďalšie zdroje: ESET Science Award

Spracovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky