Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: V otázkach pandémie ľudia dôverujú najmä vedcom

VEDA NA DOSAH

Upozorňovať na význam práce vedcov je aj cieľom ocenenia ESET Science Award, ktoré vstupuje do tretieho ročníka.

Laureáti minuloročného ocenenia ESET Science Award.

Laureáti minuloročného ocenenia ESET Science Award. Zľava: Tamás Csanádi, Fedor Šimkovic, Ivan Varga. Zdroj: ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová

Súčasná pandémia spôsobila, že veda a vedci sa vo väčšej miere dostávajú do pozornosti verejnosti. Podľa posledného prieskumu zameraného na vnímanie vedy a vedcov na Slovensku sú vedci najdôveryhodnejšími osobnosťami spomedzi tých, ktoré sa k téme pandémie vyjadrujú. Oproti minulému roku narástla aj skupina ľudí, ktorí považujú povolanie vedca za dôležité pre spoločnosť. Prieskum pre ocenenie ESET Science Award opäť zastrešila agentúra 2muse.

Vedec tento rok dôležitejší

Podľa reprezentatívneho prieskumu vnímania vedy a vedcov na Slovensku, ktorý každoročne organizuje Nadácia ESET, povolanie vedca považuje za dôležité viac ľudí ako minulý rok. Kým v roku 2020 ho medzi tri najdôležitejšie povolania zaradilo 19 percent opýtaných, v tomto roku ho 22,1 percenta opýtaných považuje za jedno z najdôležitejších. V medziročnom porovnaní vzrástla aj skupina ľudí, ktorá považuje za dôležitú profesiu lekára, a to na 83,7 percenta.

„Aj keď okolnosti, za ktorých si ľudia začínajú viac uvedomovať prínos vedy, nie sú priaznivé, teší nás, že sa dostáva do ich povedomia. Posledný rok ukázal jej kľúčovú úlohu v spoločnosti. Aj preto ostáva mottom nového ročníka ESET Science Award myšlienka: „Veda je nádej.“ Tá vystihuje, ako by sa spoločnosť mohla na vedu pozerať,“ vysvetľuje Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Nové tváre vedy

Udalosti posledného roka tiež spôsobili, že verejnosť spoznala mená slovenských vedcov. Kým minulý rok respondenti vo veľkej miere nevedeli spontánne uviesť jediného slovenského vedca, tento rok až sedemnásť percent opýtaných spontánne uviedlo Pavla Čekana, ktorý stál za prvými PCR testami vyvinutými na Slovensku.

Verejnosť tiež považuje vedcov za najdôveryhodnejšie osobnosti spomedzi tých, ktoré sa verejne vyjadrujú k zdravotníckym a epidemiologickým aspektom pandémie. Borisovi Klempovi z Biomedicínskeho centra SAV, ktorý minulý rok získal aj Cenu verejnosti v rámci ocenenia ESET Science Award, dôveruje až 76 percent opýtaných. Pavlovi Čekanovi, zakladateľovi firmy MultiplexDX, dôveruje 70 percent ľudí. Vladimírovi Krčmérymu zas 69 percent. Na druhej strane podľa tohto prieskumu dôveruje politickým predstaviteľom najmenej ľudí.

Len 33 percent opýtaných súhlasí, že úspechy slovenskej vedeckej obce sú dostatočne známe širokej verejnosti.

Kvantitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra 2muse cez online panel s riadeným prístupom na vzorke 1 002 respondentov. Zber údajov prebehol 16. až 18. februára 2021. Vzorka bola reprezentatívna na populácii nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, regiónov a vzdelania.

Tretí ročník ocenenia

Vzbudiť v ľuďoch záujem o vedu a predstaviť výnimočné vedecké osobnosti pôsobiace na Slovensku je aj cieľom ocenenia ESET Science Award, ktoré vstupuje do svojho tretieho ročníka a otvára nominačnú fázu. Nominácie sú otvorené od apríla do 17. mája 2021 na webovej stránke ocenenia.

„Sme veľmi radi, že mená slovenských vedcov sa dostávajú do povedomia ľudí. Veríme, že aj tento rok k tomu prispejeme a ľuďom na Slovensku predstavíme zaujímavé vedecké aj pedagogické osobnosti, ktorých práca nerozvíja len oblasť ich výskumu, ale má aj významný impakt na našu spoločnosť,“ vysvetľuje Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou komunitou spoločnosti ESET.

Ocenenie vzniklo v roku 2019 z iniciatívy Nadácie ESET. Jeho súčasťou sú tri kategórie – výnimočná osobnosť slovenskej vedy, výnimočný mladý vedec do 35 rokov a výnimočný vysokoškolský pedagóg. Laureátov kategórií aj tento rok vyberie medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny. Ceny sa udeľujú špičkovým vedcom pôsobiacim na Slovensku. Doterajšími laureátmi hlavnej kategórie sú Ján Tkáč a Fedor Šimkovic.

Zdroj: Tlačová správa Seesame

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky