Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pokračuje vedecký grantový program IMPULZ Slovenskej akadémie vied

VEDA NA DOSAH

Riešitelia vybraných projektov budú môcť žiadať o príspevok do 160 000 eur ročne.

Vedkyňa pri práci v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok Zdroj: iStockphoto.com

Slovenská akadémia vied otvorila po druhý raz výzvu na podávanie prihlášok do grantového programu IMPULZ 2022. Jej cieľom je pritiahnuť novú generáciu kvalitných vedeckých lídrov na výskumné pracoviská SAV, zvýšiť ich internacionalizáciu a konkurencieschopnosť, excelentnosť výskumu a v neposlednom rade i úspešnosť v získavaní prestížnych európskych grantov.

„SAV potrebuje vyhľadávať nových talentovaných vedeckých pracovníkov s témami, ktoré sú na hranici poznania. Je to aj s cieľom, aby sme našli mladých ľudí, korí budú schopní uchádzať sa tiež o projekty Európskej rady pre výskum (ERC), ktoré sa vo vedeckovýskumnom priestore považujú za tie najdôležitejšie,“ zdôrazňuje predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Úlohou výskumníkov bude vytvoriť a riadiť svoje vlastné výskumné skupiny. Schéma im poskytne motivujúce podmienky pre výskum a vedeckým organizáciám SAV prinesie skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov.

Kritériá na uchádzačov

O grant sa môžu uchádzať vedci s titulom PhD. alebo ekvivalentným titulom, ktorí pravidelne publikujú vo významných vedeckých časopisoch, opakovane prezentovali svoje výsledky na dôležitých medzinárodných konferenciách a boli zodpovednými riešiteľmi vedeckého projektu.

Uchádzači a uchádzačky musia mať taktiež dostatočné skúsenosti vo výskume na zahraničnom výskumnom pracovisku. Buď takto získali titul PhD., alebo absolvovali dlhodobý pobyt mimo SR nie kratší ako 2 roky.

Mladší výskumníci a mladšie výskumníčky musia zároveň v rámci svojej publikačnej činnosti preukázať nezávislosť od školiteľa dizertačnej práce, pričom téma ich projektu sa musí líšiť od témy ich dizertačnej práce.

Riešitelia vybraných projektov môžu následne požiadať o finančné prostriedky až do výšky 160 000 eur ročne.

Výzva bude otvorená do 31. augusta 2022, začiatok riešenia projektov plánuje SAV na marec 2023.

Viac informácií o schéme IMPULZ a kompletné znenie výzvy nájdu záujemkyne a záujemcovia na oficiálnej stránke grantového programu.

Zdroje: TS SAV

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky