Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SAV štartuje druhú výzvu programu SASPRO 2

VEDA NA DOSAH

Slovenská akadémia vied otvára druhú výzvu programu, ktorý má motivovať návrat slovenských vedcov zo zahraničia.  

Ilustračné foto z Neuroimunologického ústavu SAV_FOTO_Katarína Acél-Gáliková

Ilustračné foto z Neuroimunologického ústavu SAV. Zdroj: Katarína Gáliková, SAV

Slovenskí vedci, ktorí aktuálne pôsobia v zahraničí a chcú sa vrátiť do rodnej vlasti alebo výskumníci zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku, môžu svoje projekty prihlasovať do programu SASPRO 2 do 31. augusta 2021.

SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského. Jeho cieľom je posilniť vedecké organizácie týchto inštitúcií o výskumníkov zo špičkových zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi a podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov.

Tri popredné inštitúcie v oblasti vedy a výskumu spolu ponúkajú 40 voľných pozícií pokrývajúcich rôzne výskumné oblasti v 70 potenciálnych hostiteľských organizáciách. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov a zvyšných 20 bude pôsobiť v ústavoch SAV.

„Veľmi sa teším, že sme schopní spustiť aj ďalšiu výzvu tohto úspešného programu. Pevne verím, že sa znova prihlási veľký počet uchádzačov, aby sme mohli z ponúknutých projektov vybrať iba tie najlepšie. Zárukou toho určite je aj panel expertov, ktorý tieto projekty vyhodnocuje, takže očakávam, že ako SAV, tak aj Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita budú z tohto projektu profitovať,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

„Podmienkou dosahovania špičkovej úrovne slovenskej vedy je aj participácia vysoko kvalitných vedcov zo zahraničia. Preto považujem tento úspešný program za veľmi dôležitý a som rád, že má pokračovanie,“ konštatoval poverený rektor STU Oliver Moravčík. Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, konštatuje, že problém odlivu mozgov do zahraničia trápi Slovensko už dlho. Dodáva: „Tento projekt je šancou, ako to zmeniť. A tiež šancou, ako prepojiť náš výskum s výskumom zo zahraničia a v neposlednom rade prepojiť vedcov medzi našimi inštitúciami navzájom.“

Do programu SASPRO 2 sa môžu prihlásiť výskumní pracovníci všetkých národností, ktorí sú držiteľmi titulu PhD. Uchádzať sa môžu o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená. Po ukončení výberového procesu druhej výzvy by prví vedci mali začať pracovať v hosťujúcich inštitúciách od februára 2022.

Program SASPRO 2 je realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdu záujemcovia na stránke: https://saspro2.sav.sk/.

(TL)

Zdroj: Tlačová správa SAV

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky