Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SAV pokračuje v boji proti odlivu mozgov, spúšťa projekt SASPRO 2

VEDA NA DOSAH

Prostredníctvom projektu dostane príležitosť 40 vedcov, ktorí momentálne pôsobia v zahraničí, a chcú sa vrátiť do rodnej vlasti alebo pochádzajú z iných krajín a chcú robiť vedu na Slovensku.

Zdroj: iSTOCK

Prvá výzva na prihlasovanie vedeckých talentov je vyhlásená od 2. novembra 2020 do 1. marca 2021. Na projekte spolupracuje Slovenská akadémia vied (SAV) s Univerzitou Komenského (UK) a Slovenskou technickou univerzitou (STU).

„Otvorenie výzvy pre SASPRO 2 je význačný počin, ktorý prichádza v čase, keď celé Slovensko žije nielen covidom, ale doslova až smútkom nad tým, že naši mladí študenti a vedeckí pracovníci odchádzajú pracovať do zahraničia. SASPRO 2 chce časť toku rozumu, ktorý ide von z krajiny, vrátiť späť. Verím, že tento pokračujúci projekt sa stane nukleačným zárodkom, na ktorom sa bude dať stavať, aby naši študenti neodchádzali, respektíve aby sa tí, ktorí získajú skúsenosti v zahraničí, vrátili naspäť domov,“ povedal Pavol Šajgalík, predseda SAV.

Cieľom programu SASPRO 2 je posilniť vedecké organizácie SAV a univerzít STU a UK o výskumníkov zo špičkových zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi či podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov. Okrem toho má projekt za úlohu prehĺbiť prepojenie SAV, STU a UK navzájom, podporiť ich spoluprácu so zahraničnými pracoviskami a vybudovať sieť kontaktov, ktorá uľahčí medzinárodnú spoluprácu.

Hodnota projektu je približne 9 miliónov eur. SAV ho podala v rámci výzvy programu Horizont 2020 v kategórii Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská 10 vedcov a zvyšných 20 bude pôsobiť v ústavoch SAV. Program umožňuje vedcom uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke projektu www.saspro2.sav.sk.

Zdroj: Tlačová správa SAV

Foto: iSTOCK

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky