Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SAV ocenila mladých vedeckých pracovníkov

VEDA NA DOSAH

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied (SAV) do 35 rokov sa uskutočnila 17. júna 2021 v aule na Watsonovej ulici v Košiciach.

Zdroj: Katarína Gáliková

Zdroj: Katarína Gáliková

Počas vedeckého seminára víťazi prezentovali svoje práce prítomným členom Predsedníctva SAV a zástupcom ústavov SAV.

Vo večerných hodinách sa presunuli do Domu umenia, kde im predseda SAV profesor Pavol Šajgalík a garantka súťaže profesorka Ľubica Lacinová udelili diplomy.

Následne si vypočuli koncert s podtitulom Mladí mladým – umelci vedcom v podaní hudobníkov zo Štátneho komorného orchestra a talentovaného sedemnásťročného klaviristu z Čiech Jana Čmelju.

„Každý človek je motivovaný nielen ekonomickým profitom a vysokou peňažnou odmenou, ale často aj tým, že získa uznanie obce, ktorú si váži. Preto sa SAV snaží mladých vedeckých pracovníkov motivovať aj tým, že im udeľuje tieto ceny,“ skonštatoval po koncerte predseda SAV profesor Pavol Šajgalík.

Diplomy si v košickom Dome umenia osobne prevzali viacerí ocenení. 1. cenu získala Lucia Balejčíková z Ústavu hydrológie SAV, a to za fyzikálno-chemické štúdium feritínových derivátov pre aplikácie v environmentalistike. Kateryna Kamyshnykova z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV sa umiestnila na 2. mieste s prácou Design, processing and properties of TiAl-based alloys for industrial applications. Matúš Orendáč z Ústavu experimentálnej fyziky SAV získal 3. miesto za výskum magnetokalorického javu vo frustrovanom kovovom systéme TmB4. Čestné uznanie bolo udelené Ivanovi Shepovi z Ústavu materiálového výskumu SAV za vývoj prekurzorových a keramických vlákien technológiou bezihlového elektrostatického zvlákňovania.

V druhom oddelení vied si za prácu Photophysical properties of hybrid systems based on layered silicates and cyanine dyes prevzal čestné uznanie Peter Boháč z Ústavu anorganickej chémie SAV.

V treťom oddelení vied bola ocenená Daniela Glavaničová z Filozofického ústavu SAV, ktorá s prácou (Ne)možnosť v estetike obsadila prvé miesto.  3. cenu za výskum elít na Slovensku v meniacich sa režimoch, 1867 – 1945 dostala Veronika Szeghy-Gayer zo Spoločenskovedného ústavu, Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Michalovi Ščepánovi z Ústavu hudobnej vedy SAV porota udelila čestné uznanie za prácu Tadeáš Salva. Život a dielo: K problematike monografického spracovania skladateľovej osobnosti a výkladu jeho diela.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky