Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Päť psychologických výskumov roka 2022, ktoré zaujali svet (2. časť)

VEDA NA DOSAH

Alexander Loziak zo Slovenskej akadémie vied vybral ďalších päť psychologických výskumov, ktoré patria medzi najsťahovanejšie psychologické články súčasnosti.

Koláž: Vitamínové doplnky, mikrobióm, yoga a virtuálna realita, depresia a radosť. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Ľudská myseľ a správanie neprestávajú prekvapovať ani po desaťročiach vedeckého skúmania. Psychologický výskum preto prekvitá a každoročne sú v tejto oblasti publikované tisíce vedeckých článkov. Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i., mapuje významné psychologické vedecké výstupy publikované v roku 2022 v časopise Nature. Pozrite si výber najzaujímavejších článkov z tejto vednej oblasti, ktoré sa tešia značnému záujmu výskumníkov aj verejnosti.

1. Pôst pomáha pacientom s depresívnou poruchou

Pacienti s depresívnou poruchou často nereagujú na terapiu a ich liečba je náročná. Preto sa nemecký výskumný tím z Hannoveru rozhodol skúmať, ako týchto pacientov ovplyvní predĺžené obdobie pôstu: 21 participantov s depresívnou poruchou a 28 zdravých dobrovoľníkov podstúpilo 72-hodinový pôst, počas ktorého prijímali iba vodu.

Výsledky ukázali, že tri dni pôstu výrazným spôsobom neovplyvnil dobrovoľníkov, lenže u participantov s depresívnou poruchou nastal pokles stresu a kognitívno-afektívnych symptómov. To znamená, že pacienti po ukončení pôstu v menšej miere prežívali nepríjemné myšlienky a pocity spojené s depresiou. Výskumníci predpokladajú, že pôst môže priamo zlepšiť depresívne symptómy a zlepšiť reakciu na liečivá.

Depresia a radosť. Zdroj: iStockphoto.com

Depresia a radosť. Zdroj: iStockphoto.com

2. Interakcia s budúcim ja vo virtuálnej realite redukuje negatívne správanie

Holandskí výskumníci sa podujali na zvláštny experiment. Skúmali, čo sa stane, keď odsúdení páchatelia dostanú možnosť komunikovať vo virtuálnej realite s avatarom, ktorý predstavuje ich budúce ja. Počas interakcie uvažovali o svojom súčasnom životnom štýle, pričom sa striedala perspektíva ich súčasného ja a perspektíva ich budúceho ja. Výskumný tím predpokladal, že táto skúsenosť zvýši ich schopnosť predstaviť si seba samých v budúcnosti a zníži ich deštruktívne správanie. A skutočne, napríklad užívanie alkoholu či nadmerné míňanie sa vplyvom tohto netradičného rozhovoru u páchateľov zredukovali.

Praktizovanie yogy vo virtuálnej realite. Zdroj: iStockphoto.com

Praktizovanie jogy vo virtuálnej realite. Zdroj: iStockphoto.com

3. Užívanie probiotík vplýva na správanie spojené s rizikom

Ovplyvňuje črevná mikroflóra naše správanie? Túto otázku sa rozhodli zodpovedať vedci z Maastrichtskej univerzity v Holandsku. Predpokladali, že zmenou zloženia črevnej mikroflóry pomocou probiotík by mohli ovplyvniť správanie spojené s rizikom. Tieto zmeny sú teoreticky možné prostredníctvom prepojenia čreva a mozgu, ktorého existencia je v poslednom desaťročí podporovaná rozsiahlym výskumom. V rámci výskumu 57 participantov užívalo počas 30 dní probiotiká alebo placebo. Výsledky odhalili zarážajúce zistenia: skupina participantov, ktorá užívala probiotiká, skutočne menej riskovala a preferovala rozhodnutia orientované na budúcnosť.

Mikrobióm. Zdroj: iStockphoto.com

Mikrobióm. Zdroj: iStockphoto.com

4. Meditácia a kognitívno-behaviorálna terapia ovplyvňujú ochotu vyhľadať psychologickú pomoc

Značná časť populácie sa vyhýba vyhľadaniu psychologickej liečby, čo ohrozuje ich schopnosť účinne sa vyrovnať so záťažou. Cieľom štúdie izraelských výskumníkov bolo porovnať účinky meditácie s kognitívno-behaviorálnou terapiou na postoje k vyhľadaniu psychologickej pomoci. Na štúdii sa zúčastnilo 24 dobrovoľníkov. Analýza odhalila, že meditačné aktivity rovnako ako terapia približne v rovnakej miere zlepšovali hodnotenie psychologickej pomoci aj ochotu ju v budúcnosti vyhľadať.

Výživové doplnky s výťažkom z čučoriedok. Zdroj: iStockphoto.com

Výživové doplnky s výťažkom z čučoriedok. Zdroj: iStockphoto.com

5. Doplnky výživy z čučoriedok zlepšujú rozumové schopnosti u starších ľudí

V staršej populácii na celom svete sa postupne zvyšuje počet ochorení súvisiacich s rozumovými schopnosťami, preto je dôležité výskumne overovať spôsoby, ktoré dokážu tento úbytok rozumových schopností aspoň čiastočne zastaviť. Výskumný tím z univerzity Tabriz zhodnotil všetky doterajšie experimenty, ktoré skúmali efekt doplnkov výživy s čučoriedkovým extraktom na funkcie mozgu u staršej populácie. Do svojej analýzy zahrnuli celkovo 11 štúdií. Z existujúcich výsledkov vyplýva, že tieto doplnky majú priaznivý vplyv na kognitívne funkcie, výkonnosť pamäti, rýchlosť spracovania informácií a celkovú pozornosť.

Autor: Alexander Loziak, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

Zdroj: SAV

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky