Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Päť psychologických výskumov roka 2022, ktoré zaujali svet (1. časť)

VEDA NA DOSAH

Alexander Loziak zo Slovenskej akadémie vied vybral päť psychologických výskumov, ktoré patria medzi najsťahovanejšie psychologické články súčasnosti.

Čítanie novín zo sveta online. Zdroj: iStockphoto.com

Psychologický výskum stále napreduje v odhaľovaní a vysvetľovaní ľudskej mysle a ľudského správania. Každý rok sa publikujú tisíce výskumov v oblasti psychológie, ktoré pomáhajú hlbšie porozumieť našim myšlienkam, emóciám a interakciám. Alexander Loziak zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i., pre vás vybral päť psychologických výskumov, ktoré v roku 2022 publikoval časopis Nature a ktoré patria medzi najsťahovanejšie psychologické články súčasnosti.

1. Spoločenský tlak, aby sme boli šťastní, nás robí menej šťastnými

Pocit šťastia chce dosiahnuť každý z nás a aj krajiny sú motivované k tomu, aby boli ich občania šťastní. Hoci je tento spoločenský cieľ chvályhodný, prílišné zdôrazňovanie pozitivity (v kontraste s negativitou) môže vytvoriť nedosiahnuteľnú emocionálnu normu, ktorá naše šťastie paradoxne ohrozuje.

Výskum realizovaný v 40 krajinách sveta naznačuje, že spoločenský tlak byť šťastný a nebyť smutný má skôr opačný efekt – čím viac tento tlak pociťujeme, tým náročnejšie je pre nás si pocity šťastia udržať. Štúdia poukazuje aj na to, že tento efekt je výraznejší v krajinách, ktoré dosahujú vyšší svetový index šťastia.

Zmeny nálad. Zdroj: iStockphoto.com

Zmeny nálady. Zdroj: iStockphoto.com

2. Spev vtákov znižuje depresiu, úzkosť a paranoju

V experimente nemeckých výskumníkov 295 participantov počas šiestich minút počúvalo jeden zo štyroch zvukových záznamov – hluk dopravy s nízkou rôznorodosťou, hluk dopravy s vysokou rôznorodosťou, spev vtákov s nízkou rôznorodosťou a spev vtákov s vysokou rôznorodosťou. V prípade spevu vtákov s vysokou rôznorodosťou išlo o záznam spevu viacerých druhov.

Analýza odhalila, že hluk dopravy mal u participantov za následok zvýšené pocity depresie. Naopak, pocity depresie sa znižovali po vypočutí spevu vtákov s vysokou rôznorodosťou. Obe nahrávky spevu vtákov redukovali pocity úzkosti a paranoje. Autori výskumu nabádajú, že tieto výsledky sa dajú využiť v praxi – napríklad pobyt v prírodnom prostredí by mal zlepšovať naše mentálne zdravie. Ďalším využitím môže byť púšťanie takýchto nahrávok v psychiatrických zariadeniach či zariadeniach pre seniorov.

Zelienka obyčajná (Chloris chloris). Zdroj: iStockphoto.com

Zelienka obyčajná (Chloris chloris). Zdroj: iStockphoto.com

3. Užívanie anabolických steroidov je spojené so psychopatiou, s rizikovým správaním a hnevom

Ďalšia štúdia z roku 2022 uskutočnila online prieskum 492 kulturistov. Výskum sa zameral najmä na vzťah medzi užívaním anabolicko-androgénnych steroidov, rizikovým správaním a psychopatickými tendenciami. Kulturisti s predchádzajúcou históriou užívania anabolicko-androgénnych steroidov vykazovali zvýšenú pravdepodobnosť psychopatických tendencií, rizikového správania v oblasti sexuálneho správania a užívania návykových látok, problémov s hnevom a fyzických problémov v porovnaní s tými, ktorí v minulosti steroidy neužívali. Aj súčasný výskum teda varuje pred užívaním týchto látok.

Muž si pichá do svalu steroidy. Zdroj: iStockphoto.com

Muž si pichá do svalu steroidy. Zdroj: iStockphoto.com

4. Detská osobnosť a dospelá osobnosť ovplyvňujú život iným spôsobom

Psychológovia už dlho polemizujú o tom, ako sa od seba odlišujú detský temperament a dospelý osobnostný profil, či nejde jednoducho o dve strany rovnakej mince a či majú tieto konštrukty iný vplyv na život človeka. Tieto otázky sa pokúsil zodpovedať americký výskum, ktorý trval takmer štyri dekády a sledoval život 7 081 participantov od narodenia až po vek 37 rokov. Výsledky výskumu naznačujú, že aj keď sa detská a dospelá osobnosť sčasti prelínajú, existujú medzi nimi aj určité rozdiely. Detská osobnosť dokáže presnejšie predpovedať rozumové a pamäťové schopnosti a úspechy vo vzdelávaní, zatiaľ čo dospelá osobnosť má väčší vplyv na zdravotný stav a tendenciu užívania návykových látok. Štúdia poukazuje na to, že detský temperament a dospelá osobnosť sú aspoň v určitej miere rozdielne konštrukty a ovplyvňujú život a dlhodobé úspechy odlišným spôsobom.

5. Starnutie mozgu je spojené s rozumovými schopnosťami, nie však so vzdelaním

Veda už dlhšie poukazuje na to, že všeobecné rozumové schopnosti sú spojené s nižším výskytom neurodegeneratívnych ochorení, no súvislosť medzi rozumovými schopnosťami a mozgovým starnutím je doteraz málo preskúmaná. Túto medzeru sa pokúsil vyplniť medzinárodný výskumný tím prostredníctvom moderných zobrazovacích technológií. Analýza preukázala, že vyššie všeobecné rozumové schopnosti úzko súvisia s množstvom mozgového tkaniva a rovnako s jeho schopnosťou dlhodobo si zachovať veľkosť. To by mohlo znamenať, že u jedincov s vyššími rozumovými schopnosťami dochádza k pomalšiemu starnutiu mozgu. Tento mechanizmus neovplyvňuje úroveň vzdelania.

Autor: Alexander Loziak, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

Zdroj: SAV

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky