Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Navštívte naše dve múzeá školstva

VEDA NA DOSAH

K postcovidovej Noci múzeí a galérií 2021 jedno múzeum pripravilo virtuálnu prehliadku a druhé vstupy naživo v malých skupinkách.

Pohľad do historického zariadenia školskej triedy v MŠaP. Zdroj_MŠaP

Chronologický vývoj školského zariadenia z troch historických období na výstave MŠaP. Zdroj: MŠaP

Obľúbené podujatie Noc múzeí a galérií sa aj tento rok z preventívnych protipandemických dôvodov bude realizovať prevažne v online priestore. Aj napriek tomu, že Múzeum školstva a pedagogiky v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves ostáva pre verejnosť naďalej zatvorené, pripravilo pre návštevnícku verejnosť virtuálnu prehliadku výstavy s názvom Fenomén, ktorú spustí v sobotu 15. mája.

Levočské Múzeum špeciálneho školstva návštevníkov pustí aj dovnútra, ale v malých skupinkách. A keď bude počasie prajné, pred budovou múzea vznikne hravý priestor pre najmenších. Byť samotnou figúrkou v tradičnom Človeče nehnevaj sa! bude pre ne určite zábavnejšie ako bežné pohybovanie rukou po stolovej hre.

Obe múzeá sú organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, priamo riadenú príspevkovú organizáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Múzejníci oslavujú Nocou múzeí a galérií od roku 1977 Medzinárodný deň múzeí. Podujatie sa realizuje pod patronátom Rady Európy, záštitu nad ním tento rok prevzala i prezidentka SR pani Zuzana Čaputová. Jeho hlavnou myšlienkou je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany a pútavými programami či neformálnym vzdelávaním šíriť informácie o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín Európy.

Pozvanka_na_Noc_muzei_a_galerii_2021

Fenomén spolupráce

Múzeum školstva a pedagogiky (MŠaP) pri tejto príležitosti pripravilo virtuálnu prehliadku výstavy s názvom Fenomén spolupráce.

Výstava predstavuje niekoľkoročnú spoluprácu múzea s Ateliérom reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografii Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU). Aj keď každé pracovisko má svoje špecifické poslanie, obnova krehkej papierovej krásy i v podobe hodnotných školských zbierok bola tým momentom, kde sa tieto celoštátne inštitúcie vzájomne stretli. Výsledkom sú pre múzeum obnovené a správne ochránené školské pamiatky a pre vysokú školu edukovaní i zruční študenti, ktorí sa prácou s predmetmi historickej hodnoty približujú k svojmu snu – stať sa zodpovedným a odborne pripraveným reštaurátorom.

Na virtuálnu prehliadku novej výstavy Múzea školstva a pedagogiky sa dostanete kliknutím na tento link https://bit.ly/3dJQ8HE, ktorý bude sprístupnený od soboty 15. 5. 2021.

Ak nestihnete, budete si ju môcť pozrieť aj po skončení Noci múzeí a galérií na webe msap.sk v sekcii výstavy.

pohľad do expozície Múzea špeciálneho školstva s hracou plochou pre deti. Zdroj: MŠŠ v Levoči.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči získalo v roku 2019 ocenenie najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja. Foto: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Spoznajte neposlušné písmená

Na návštevu levočského Múzea špeciálneho školstva pozýva Štefánia Petreková, jeho vedúca: „U nás sa nudiť veru nebudete. Okrem lektorovanej prehliadky stálej expozície, ktorej dominujú nielen historické, vzácne exponáty, ale aj interaktívne nadrozmerné ľudské ucho či oko, si môžete vybrať z bohatej programovej ponuky. V rámci zážitkových a vzdelávacích programov sa dozviete Ako čítal malý Louis, spoznáte Neposlušné písmená v dlani alebo sa môžete naučiť posunkovať a komunikovať s nepočujúcimi. Detskí návštevníci tiež zistia, kde býva nezbedné prasiatko a zoznámia sa s roztopašnou Helen a ešte mnoho iného.“ Štefánia Petreková ďalej hovorí, že tým, ktorí v tento deň nebudú môcť zavítať do múzea, jeho atmosféru priblížia krátkou online pozvánkou. „No a, samozrejme, veríme, že ju potom čoskoro zažijú aj osobne – návštevou u nás,“ dodáva.

„Na jeden vstup si môže expozíciu pozrieť maximálne päť osôb. Intervaly medzi jednotlivými vstupmi sú každých 90 minút a posledný vstup je možný o 19.30 hod.“

„Bližšie informácie o vstupoch a platných protipandemických opatreniach nájdu návštevníci na oficiálnej webovej stránke www.msslevoca.sk a sociálnych sieťach Facebook a Instagram,“ uzatvára Petreková.

Kompletný program Noci múzeí a galérií 2021 na Slovensku nájdete na stránke https://www.nmag.sk/.

Zdroj: Tlačové správy MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky