Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Múzeum v Levoči získalo titul najlepšie kultúrno-náučne zariadenie Prešovského kraja 2019

Denisa Koleničová

Nie je to len obyčajné múzeum. Je to zážitkový priestor, ktorý vás núti sústrediť vaše zmysly na jednotlivé časti expozície. A všimla si to aj verejnosť, ktorá prostredníctvom online hlasovania rozhodla, že Múzeum špeciálneho školstva v Levoči získalo v januári titul najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019.

Výnimočnosť múzea spočíva v tom, že komplexne mapuje históriu špeciálneho školstva. Stála expozícia je zložená zo štyroch celkov, ktorými sú história, knižnica a študovňa, učebné pomôcky a ľudské zmysly.

Prečo sa múzeum nachádza práve v Levoči? 

„V Levoči vznikla prvá škola pre nevidiacich a tiež prvý Československý štátny ústav pre slepcov. Škola funguje dodnes a dovolím si tvrdiť, že je pýchou vzdelávania nevidiacich na Slovensku. K tejto škole časom pribúdali ďalšie špeciálne, výchovno-vzdelávacie inštitúcie, až sa Levoča stala centrom nevidiacich na Slovensku, “ vysvetľuje vedúca múzea Štefánia Petreková.

Dnešné Múzeum špeciálneho školstva vzniklo transformáciou pôvodného Slepeckého múzea, ktoré bolo súčasťou hradbového opevnenia mesta od roku 1974.

Návštevníci mohli v Slepeckom múzeu vidieť originály učebných pomôcok, napríklad medený glóbus (1927), plastickú mapu Vysokých Tatier (1936) alebo sadrový odliatok Spišského hradu (1937), ktoré pochádzali z dielne Viliama Hrabovca a ďalších pedagógov pôsobiacich v Československom štátnom ústave pre slepcov.

Okrem toho boli v múzeu vystavené aj vzácne artefakty, napríklad Pichtove stroje (koniec 19. storočia), súprava rysovacích potrieb či Kleinov písací stroj (1830), ktoré boli zhotovené v západnej Európe.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči získalo ocenenie najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja 2019. Foto: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči získalo ocenenie najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja 2019. Foto:Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Prehliadka prebieha vždy s lektorským výkladom 

Múzeum ponúka pestrý program pre školské skupiny, ale aj pre jednotlivcov či rodiny s deťmi. „Pre školské skupiny máme pripravený bohatý a pestrý edukatívny program, napríklad Braillovo písmo ako ho nepoznáme, Prekročme bariéru ticha, Prečo nevidíme a nepočujeme a iné,“ hovorí Petreková.

Prehliadka múzea trvá približne štyridsaťpäť až šesťdesiat minúť. Dĺžka závisí od toho, aký typ si zvolíte. Vždy je ale sprevádzaná lektorským výkladom, a to bez ohľadu na vek návštevníkov. Maximálny počet osôb na jeden vstup je dvadsaťpäť. Deti a mládež môžu absolvovať prehliadku stálej expozície iba v sprievode dospelej osoby, teda rodičov alebo pedagógov.

Časť stálej expozície: ľudské zmysly, Foto: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Stála expozícia múzea je zložená zo štyroch celkov. Jedným z nich sú aj ľudské zmysly. Foto: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Počet návštevníkov stále stúpa

Rok 2019 bol pre múzeum výnimočný, oproti minulému roku jeho návštevnosť výrazne vzrástla. Okrem tradičných školských exkurzií zaznamenalo múzeum aj záujem zo strany zahraničných turistov.

„Počet návštevníkov stúpol o rovných 1700, celkom nás navštívilo 4305 návštevníkov. Najpočetnejšou skupinou boli deti, žiaci a študenti, ktorých prišlo takmer 2500. Za cieľ svojich výletov si nás zvolilo aj 532 hendikepovaných návštevníkov, čomu sa veľmi tešíme. Zavítali k nám turisti z Anglicka, Nemecka, Talianska, Francúzska, USA, Taiwanu, dokonca aj Izeraela, najviac ich však bolo zo susedného Česka,“ konštatuje vedúca múzea.

Výnimočnosť múzea spočíva v tom, že komplexne mapuje históriu špeciálneho školstva, Foto: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Výnimočnosť múzea spočíva v tom, že komplexne mapuje históriu špeciálneho školstva, Foto: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Základým cieľom Múzea špeciálneho školstva v Levoči je zhromažďovať hmotné doklady z dejín špeciálneho školstva a zábavnou a interaktívnou formou ich predstavovať verejnosti. Od roku 2014 funguje pod Centrom vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Zdroj: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, Mgr. Štefánia Petreková

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky