Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Viac ako jedno storočie školského vyučovania v jednom múzeu

VEDA NA DOSAH

Foto: Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči

Prvý slepecký šlabikár pre slovenských nevidiacich žiakov, školskú lavicu z 50-tych rokov 20. storočia, bridlicové tabuľky, alebo aj tradičný školský zvonec si budú môcť pozrieť návštevníci Múzea špeciálneho školstva v Levoči, ktoré sprístupní prvú tohtoročnú autorskú výstavu s názvom Škola v retrospektíve.

Foto: Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVernisáž výstavy sa uskutoční 16. apríla o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch múzea na Námestí Majstra Pavla 28 v Levoči. Výstava návštevníkom priblíži vývoj špeciálnych škôl, školskej triedy a učebných pomôcok na Slovensku a tiež ich oboznámi so vznikom a spôsobom využitia jednotlivých predmetov a aj špeciálnych pomôcok. „Návštevník so zdravotným postihnutím bude mať možnosť porovnať súčasné vyučovacie pomôcky, s ktorými sa bežne stretáva v procese vyučovania s pomôckami z minulého storočia. Naopak, zdravý návštevník sa oboznámi s vyučovaním v špeciálnej škole a príde do kontaktu s pomôckami, ktoré sa na týchto školách používali, prípadne používajú,“ uvádza kurátorka výstavy, Mgr. Michaela Kočišová. Časový interval výstavy je vymedzený na prierez 20. storočím až po súčasnosť.

Výstava je určená všetkým návštevníkom bez rozdielu veku, vždy s prispôsobeným výkladom lektora a pracovným materiálom. Obohatená je o autentické zbierkové predmety z fondu Múzea špeciálneho školstva v Levoči, Podtatranského múzea v Poprade, Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a tiež o učebné pomôcky z Gymnázia JFR a Spojenej školy internátnej v Levoči.

Návštevníci majú možnosť výstavu navštíviť do 3. júla 2015. Viac informácií o výstave a kontakt na múzeum nájdete na http://www.msslevoca.sk/

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Monika Hucáková, mobil: 0915 835 841; monika.hucakova@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:

Monika Vozárová, mobil: 0917 733 507; monika.vozarova@cvtisr.sk

Foto: Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky