Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Jana Pohaničová (história architektúry)

Matej Pok

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa špecializuje na výskum dejín architektúry 19. storočia. Špeciálne sa zameriava na mapovanie tvorby architektov z rodu Feiglerovcov a na významnú, avšak doteraz nezmapovanú osobnosť Michala Milana Harminca.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.