Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Od Feiglerovcov k Harmincovi – O tvorcoch architektúry dlhého storočia

VEDA NA DOSAH

Prečo je 19. storočie v architektúre vo vedeckej obci označované ako tzv. dlhé storočie? Čím je výnimočné? V čom spočíva jeho špecifickosť a rozmanitosť? Odpovede na tieto otázky nám prezradila uznávaná vedkyňa, architektka, historička a pedagogička architektúry, prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Architektúra dlhého storočia patrí k doposiaľ najmenej preskúmaným obdobiam v dejinách architektúry na Slovensku. Dlho bolo neprávom prehliadané, napriek plejáde výnimočných tvorcov či symbolickej úlohe premostiť či spájať „historizujúcu“ tradíciu s nastupujúcou modernou. Patrili k nim kľúčové osobnosti, a to tri generácie bratislavských architektov, staviteľov i stavebných podnikateľov Feiglerovcov i Michal Milan Harminc, architekt dvoch storočí a jeden z nestorov slovenskej architektúry. V prednáške priblížime ich životy a diela, ktoré spoľahlivo zrkadlia podstatné fenomény dlhého storočia v architektúre, ale i doby, v ktorej žili a tvorili, teda doby, ktorá ich formovala v duchu európskych kultúrnych prúdov.

 

Kto je Jana Pohaničová

Prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa špecializuje na výskum dejín architektúry 19. storočia.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. 

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky