Mikroskopia I.

Mikroskopia umožňuje nahliadnuť do tajov mikrosveta a je významnou metódou pozorovania, hodnotenia a poznania štruktúry, textúry alebo fázového zloženia rôznych druhov materiálov.
Význam mikroskopického skúmania spočíva v prepojení štruktúry s vlastnosťami a funkciou materiálov, pričom poznanie štruktúr je základným kameňom pre vývoj nových materiálov, alebo pochopenie fungovania princípov v rastlinnej a živočíšnej ríši.
Silné postavenie v oblasti skúmania mikrosveta má elektrónová mikroskopia, ktorá využíva k zobrazovaniu elektrónové lúče. Vlnová dĺžka dostatočne urýchleného elektrónového lúča je rádovo tisícina nanometra, čo ju radí medzi vysoko výkonnú metódu s vynikajúcou rozlišovacou schopnosťou. Aj napriek vyššie uvedenému môže mikro-pohľad niekedy zavádzať...
Viete rozpoznať nasledujúce obrázky?

Tento kvíz pre Vás pripravili: Martin Nosko, ÚMMS SAV; Alena Šišková, ÚPo SAV; Andrej Opálek, ÚMMS SAV


Vedecká cukráreň 2
Veda v CENTRE máj
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Veda v Centre
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Cviklová šťava má detoxikačné účinky, čistí pečeň a pomáha z tela vyplavovať toxické látky.
Zistite viac