Materiály

Vyvíja jedlé obaly s príchuťou byliniek

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. skúma antimikrobiálne aj zdravotné účinky rastlín a hľadá ich nové využitie. Najnovšie vyvíja s bieloruskými vedcami...

| Galina Lišháková

V boji proti rakovine pomáhajú aj 2D materiály

Dvojrozmerné (2D) materiály patria medzi najviac skúmané materiály kvôli svojim neobvyklým fyzikálnym vlastnostiam.  Najlepším príkladom je grafén – ide o...

| VEDA NA DOSAH

Kremík už nestačí. Zložitá elektronika si žiada vhodnejšie materiály

Za polovodiče sú považované látky, ktoré z hľadiska elektrickej vodivosti fungujú ako medzičlánok medzi elektricky vodivými a elektricky nevodivými látkami. Záujem vedcov...

| VEDA NA DOSAH

Skúmajú sa materiály vhodné pre modernú elektroniku a senzoriku

Materiály ako oxidové vrstvy predstavujú moderný trend vo vývoji supravodivých štruktúr. Medzi aktuálne oblasti výskumu tak patrí štúdium oxidových vrstiev,...

| VEDA NA DOSAH

Prebieha intenzívne štúdium 2D materiálov

Uhlík je v prírode najrozšírenejší prvok a je súčasťou tisícov chemických zlúčenín. Čistý uhlík sa v závislosti od typu chemickej väzby vyskytuje v niekoľkých...

| VEDA NA DOSAH

Zoznámte sa s novou vednou oblasťou: nanotribológia

Podľa odhadov sa na celosvetovej spotrebe energie až 23 % podieľajú tribologické efekty. Ide o trenie a opotrebenie materiálov vo...

| VEDA NA DOSAH

Najtenší materiál na svete

Čelíme environmentálnej hrozbe – touto alarmujúcou informáciou začala svoj Science Slam Jana Brndiarová z Elektrotechnického ústavu SAV. Mladá fyzička sa rozhodla,...

| Monika Tináková

Ako pripraviť vodivé materiály na báze uhlíkových nanočastíc?

Prípravou elektricky vodivých kompozitných materiálov na báze uhlíkových nanočastíc (CNT, FLG a pod.) a vodivých polymérov ako napríklad polypyrol, polyanilín, polytiofénu,...

| VEDA NA DOSAH

Európska sieť na prepojenie oblasti výskumu a inovácií v pokročilom inteligentnom textile

Vytvoriť sieť európskych výskumníkov a iných zainteresovaných strán je cieľom projektu Európska sieť na prepojenie oblasti výskumu a inovácií v...

| VEDA NA DOSAH

Zlepšenie oteruvzdornosti povrchu nástrojových ocelí

Na vývoj inovatívneho technologického postupu povrchového spracovania nástrojových ocelí je zameraný projekt s názvom „Zlepšenie oteruvzdornosti povrchu nástrojových ocelí pomocou...

| VEDA NA DOSAH