Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Martin Palou (výskum „zeleného“ betónu)

Elena Rakúsová

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Prof. Dr. Ing. Martin T. Palou je vedeckovýskumným a pedagogickým pracovníkom s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti vývoja a aplikácií stavebných materiálov a vedúcim oddelenia hmôt a materiálov i zástupcom riaditeľa Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.

Bol členom technickej komisie pre cement a stavebné vápna v Európskej komisii pre normalizáciu, kde pracoval na harmonizácii Európskych noriem pre cementy a stavebné vápno. Zúčastnil sa na Európskom programe Copernicus CIPA CT 94-0105, intenzívne sa podieľal na riešení viacerých vedeckovýskumných úloh v oblasti základného a aplikovaného výskumu. Je tiež aktívny v spolupráci s výrobnou sférou, kde participuje na riešení a realizácii výrobno-technologických projektov.

Získal cenu Jána Bahýľa, ktorú mu v roku 2010 udelil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky za vynález (ÚVPV SR) Patent SK 286943 – Spôsob výroby portlandského slinku s využitím kryštalickej vysokopecnej trosky. Po úspešnom inauguračnom konaní vo VUT Brno v roku 2012 bol v roku 2013 v Prahe vymenovaný za profesora v odbore chemie materiálů a vlastnosti.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky