Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Marián Peciar (práškové technológie)

VEDA NA DOSAH

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., je uznávaným odborníkom v oblasti procesnej techniky, špecifického interdisciplinárneho odboru prepájajúceho oblasť strojárstva a chemického inžinierstva. Od ukončenia štúdia sa jeho vedeckovýskumná činnosť zameriavala na výskum nových netradičných technológií spracovania trojfázových systémov s tuhou partikulárnou fázou.

Autor videa: Martin Toldy

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.