Biológia

Českí vedci odhalili význam proteínu, ktorý je dôležitý pre bunkovú recykláciu rastlín

Nové poznatky o proteínovom komplexe ARP2/3 v bunkách rastlín ukazujú, ako príroda využíva v evolúcii existujúce nástroje na odlišné účely.

| VEDA NA DOSAH

Priekopníci vedy: Dionýz Štúr vo svojom celoživotnom bádaní spojil vedecké skúmanie neživej i živej prírody

Neprehliadnuteľný geológ sa popri geologických terénnych túrach venoval aj rastlinám. Vytýčil tak smer novodobého výskumu v strednej Európe.

| Andrea Fedorovičová

Českí vedci ako prví na svete pozorovali delenie buniek jačmeňa. Trvalo 80 minút

Pozorovanie prispeje k poznaniu, ako jačmeň reaguje na rôzne stresové podnety, a umožní šľachtenie odolnejších a výnosnejších odrôd obilnín.

| VEDA NA DOSAH

Adrián Purkart (II.): Aj mravce sú významnými ekosystémovými inžiniermi

Vzácne článkonožce prekyprujú pôdu, vnášajú do nej živiny a sú významnou zložkou potravy pre iné živočíchy.

| Andrea Fedorovičová

Adrián Purkart (I.): Ťažko hľadať miesto na Zemi, kde by neexistovali mravce

Sú takmer všade. Životaschopné a dynamické tvory dokáže položiť na lopatky len necitlivá holorubná ťažba.

| Andrea Fedorovičová

Mačky pradú inak, ako sme si pôvodne mysleli

Podľa novej štúdie nepotrebujú na udržanie nízkofrekvenčných vibrácií svaly ani mozog.

| VEDA NA DOSAH

Študenti prahnúci po dobrodružstve majú poslednú šancu zapojiť sa do projektu BARS 2023

Zadanie súťaže je dizajnované na päť týždňov riešenia. Víťazov čaká jedinečná mesačná expedícia do pralesov japonského Hokkaida.

| Andrea Fedorovičová

Vedci skúmali, ako komerčný lov veľrýb ovplyvnil genetickú populáciu morských obrov

Genetici analyzovali DNA v kostiach veľrýb, ktoré lovci začiatkom 20. storočia vyhodili cez palubu. Zistili, že lov vyhubil materské línie zvierat.

| VEDA NA DOSAH

Objav českých vedcov o rozrôznení druhov ocenil časopis Nature Communications

Podľa zistení vedcov treba pri aplikovaní evolučnej teórie prihliadať na lokálne špecifiká oblastí, kde vývoj prebieha.

| VEDA NA DOSAH

Zem potrebuje dážďovky. Významne prispievajú k celosvetovej produkcii potravín

Nová štúdia preukázala, že prítomnosť týchto malých živočíchov v pôde je dôležitá pre udržateľné globálne poľnohospodárstvo.

| VEDA NA DOSAH