Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach sa po 15. raz stane domovom exotických motýľov

VEDA NA DOSAH

Podujatie Motýle exotických trópov predstaví viac ako sto druhov a foriem motýľov z celého sveta. Motýlia šou potrvá do 30. júna 2024.

Tropické motýle.

V tropickom skleníku si návštevníci budú môcť pozrieť rozmanité druhy tropických motýľov. Postupne sa vyvinú zo 7 000 kusov kukiel. Zdroj: FB UPJŠ Košice

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v piatok 17. mája 2024 otvorila 15. ročník výstavy Motýle exotických trópov. Fascinujúca motýlia šou potrvá do 30. júna 2024. Návštevníci si môžu pozrieť aj zbierku preparovaných motýľov a iného hmyzu vďaka dlhoročnej spolupráci s Michalom Zacharom. Inštalovaná bude vo vestibule budovy botanickej záhrady spolu s výstavou malých bezstavovcov vo viváriách.

Sto druhov a foriem motýľov

Počas trvania výstavy bude do Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (BZ UPJŠ) dopravených približne 7 000 kusov kukiel motýľov pôvodom z trópov celého sveta a postupne bude predstavených viac ako sto druhov a foriem motýľov. Niektoré druhy budú zastúpené hojnými počtami kusov, iné, vzácnejšie sa objavia len v jednotlivých exemplároch.

Už viac ako týždeň pred otvorením výstavného skleníka s motýľmi boli prvé kukly pripravené na liahnutie. „V týchto dňoch sa už dospelé jedince začínajú predstavovať v plnej kráse, vďaka čomu bude mať verejnosť možnosť obdivovať ich naplno od prvého dňa výstavy. Skúšobná zásielka z Kostariky, ktorá mala potvrdiť, že hlavné dodávky kukiel zvládnu cestu bez vážnejšieho rizika, dorazila do Košíc s väčším časovým predstihom. Motýle z tejto prieskumnej zásielky sa bez zásadnejších problémov vyliahli. V skleníku už dokonca dokončujú svoj vývin prvé húseničky z vlastného chovu,“ informoval prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ  v Košiciach, ktorý ľudí pozýva na výstavu.

Niektoré motýle sú odchované aj v botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.

Niektoré motýle sú odchované aj v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Zdroj: FB UPJŠ Košice

Najkrajšie sú motýle odchované na UPJŠ v Košiciach

Zaujímavosťou je, že práve vlastní odchovanci sú najkrajšie vyvinutí a vedia sa opakovane postarať aj o nové potomstvo v umelom prostredí. „Žijú si u nás v blahobyte, majú zaistenú atraktívnu potravu vo forme prirodzeného nektáru z kvetov či nakvaseného ovocia a niektoré sa živia aj peľom kvetov. Pre húseničky skupiny motýľov z Južnej a zo Strednej Ameriky sme napestovali živné rastliny, aby bolo možné ich rozmnoženie. Vďaka tomu vzniknú aktívne húfy týchto motýľov v hojnom počte,“ vysvetlil Ing. Robert Gregorek, PhD., vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry BZ UPJŠ  v Košiciach.

Návštevníci uvidia zaujímavé druhy aj najväčšieho motýľa na svete

Ak návštevníci uvidia motýľa Attacus atlas pôvodom z tropickej časti Ázie, bude to naozaj jedinečný zážitok, pretože tento druh prežíva v dospelom štádiu života aj voľne v prírode približne len tri dni. Attacus atlas sa pýši najväčšou plochou krídel na svete, ako aj atraktívnym sfarbením. Rozpätie jeho krídel dosahuje viac ako 24 centimetrov.

Panacea prola amazonica.

Panacea prola amazonica. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: Kristof Zyskowski a Yulia Bereshpolova

Na výstave návštevníkov čaká mnoho zaujímavých druhov. Jedným z takých, ktorý dosiaľ počas motýlej šou nebol prezentovaný, je Panacea prola. „Jeho domovom je územie od Kostariky po južnú Brazíliu, no najčastejšie sa vyskytuje na úpätí východných peruánskych Ánd. Rozpätie krídel má do 7,5 centimetra a vizuálne je zaujímavý tým, že zadnú stranu spodných krídel má jasne červenú. Za zaujímavosť môžeme považovať aj to, že hoci je v prírode miestami jeho výskyt hojný, o jeho živote vieme pomerne málo. Húsenice sa živia listami stromu so slovenským pomenovaním orieškovec (Caryodendron orinocense), ktorý je známy jedlými semenami a ako zdroj oleja s oceňovanými zdravotnými a kozmetickými účinkami,“ doplnil vedúci Oddelenia zoológie a ochrany rastlín BZ UPJŠ v Košiciach Ing. Martin Suvák, PhD.

17Jún
Plagát podujatia: Motýle exotických trópov 2024
Výstava | Košice

Motýle exotických trópov 2024

Počas trvania výstavy bude do Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (BZ UPJŠ) dopravených približne 7 000 kusov...

Výstava Motýle exotických trópov bude sprístupnená verejnosti denne 9.00 – 17.00 hod v tropickom skleníku Viktória. Posledný vstup je o 16.30 hod.

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach má 74 rokov

Botanická záhrada ako výskumné a pedagogické pracovisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi tri slovenské univerzitné botanické záhrady, pričom jej rozlohou, ako aj rozsahom zbierkového fondu sa pýši titulom najväčšej botanickej záhrady na Slovensku. V tomto roku si pripomíname 74. výročie od jej založenia, aj keď prívlastok univerzitná jej patrí až od januára 1964.

TS: UPJŠ v Košiciach

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky