Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

City Nature Challenge dosiahla rekordný počet pozorovaní

VEDA NA DOSAH

Pozorovania City Nature Challenge identifikovali 65 682 rôznych druhov, z toho 504 v Bratislave, vrátane vzácnych a inváznych druhov.

Rybárik a logo City Nature Challenge Bratislava. Zdroj foto: Wikimedia. Zdroj loga: City Nature Challenge

Jedným z pozorovaní v Bratislave bol aj rybárik riečny (Alcedo atthis). Ilustračný obrázok. Zdroj: Wikimedia Commons

Tohtoročné globálne podujatie City Nature Challenge opäť vyzvalo nadšencov prírody, aby zverejnili fotografie druhov žijúcich v ich okolí. Na výzve sa tento rok zúčastnilo viac ako 83 000 účastníkov zo 690 miest po celom svete. Vďaka tomu sa podarilo zdokumentovať viac ako 3 940 vzácnych alebo ohrozených druhov v štvordňovom spoločnom úsilí. Zapojili sa aj ľudia v Bratislave.

Celosvetovo viac ako 2,4 milióna pozorovaní

Súhrnné výsledky deviateho ročníka podujatia City Nature Challenge sú zverejnené. Viac ako 83 000 ľudí v 690 mestách v 51 krajinách na 5 kontinentoch zdokumentovalo vyše 2,4 milióna pozorovaní voľne žijúcich druhov. Bolo identifikovaných 65 682 rôznych druhov.

Globálne podujatie vyzvalo obyvateľov miest, fanúšikov prírody a vedy, aby od 26. do 29. apríla 2024 pozorovali a fotografovali prírodu vo svojom okolí. Účastníci šírili fotografie voľne žijúcich živočíchov, voľne rastúcich rastlín a húb pomocou bezplatnej aplikácie iNaturalist. Každoročná výzva podčiarkuje potenciál občianskej vedy sledovať zmeny v biodiverzite našej planéty v reálnom čase.

Celosvetové podujatie City Nature Challenge spoluorganizujú Prírodovedné múzeum Los Angeles County a Kalifornská akadémia vied v San Franciscu. Po organizovaní vôbec prvej City Nature Challenge v roku 2016 ako súťaže medzi mestami Los Angeles a San Francisco sa iniciatíva postupne rozšírila do 690 miest v tomto roku.

Významný nárast je výsledkom siete miestnych organizátorov v Indii, ktorí do globálneho úsilia priniesli 205 nových projektov. Tohtoročných 2,4 milióna pozorovaní zahŕňalo pozorovania viac ako 3 940 vzácnych alebo ohrozených druhov. Do výzvy sa zapojilo viac ako 83 000 pozorovateľov z celého sveta vrátane 68 pozorovateľov z Bratislavy.

Zaujímané pozorovania z Bratislavy aj zo sveta

Bratislava v číslach

  • Pozorovania: 1390
  • Druhy: 504 (vrátane viacerých vzácnych druhov a troch inváznych druhov)
  • Pozorovatelia: 68
  • Účastníci, ktorí sa zaregistrovali v iNaturalist od apríla 2024: 36

Výber zaujímavých pozorovaní z Bratislavy

Svet v číslach

  • Pozorovania: 2 436 844
  • Druhy: vyše 65 682 (vrátane viac ako 3 940 vzácnych alebo ohrozených druhov)
  • Pozorovatelia: 83 528
  • Mestá: 690
  • Krajiny: 51

Zaujímavé objavy vo svete

Občianska veda pomáha dokumentovať biodiverzitu

Keďže sa svetová populácia čoraz viac sústreďuje v mestách, dokumentovanie mestskej biodiverzity – a nášho vplyvu na ňu – je kľúčovou súčasťou pochopenia našej spoločnej budúcnosti. Súbory dát z platformy iNaturalist pomáhajú vedcom pri výskume a môžu pomôcť zainteresovaným aktérom prijímať informované rozhodnutia o ochrane prírody, aby ľudia udržateľne koexistovali s okolitými druhmi.

V predchádzajúcom roku 2023 City Nature Challenge zaznamenala vyše 1,87 milióna pozorovaní vrátane viac ako 2 570 vzácnych alebo ohrozených druhov. Zapojilo sa viac ako 66 000 pozorovateľov zo 450 miest, ktorí celosvetovo zaznamenali 57 227 druhov.

Miestnym organizátorom na území Bratislavy je občianske združenie Stromosvet. Mediálnymi partnermi podujatia v Bratislave sú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Zážitkové centrum vedy Aurelium, vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH a magazín o vede a technike Quark.

Viac informácií nájdu všetci záujemcovia na stránke citynaturechallenge.sk alebo na sociálnych sieťach #CityNatureChallenge, #PrirodaVBratislave.

Zdroj: TS Stromosvet, o. z.

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky