Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rastliny nie sú suvenír, nenoste si ich z ďalekých ciest

VEDA NA DOSAH

Pri príležitosti Dňa fascinácie rastlinami poukazujeme aj na kampaň #PlantHealth4Life, ktorá je zameraná na podporu zdravia rastlín.

Animácia rastliny v otvorenom kufri.

Rastliny si odfotografujte, ale nenoste si ich so sebou z ďalekých ciest. Zdroj: www.efsa.europa.eu

Svet rastlín, ich význam, možnosti využitia, ako i dôležitosť výskumu a objavovania dosiaľ nepoznaného v rastlinnej ríši si pripomíname aj v Deň fascinácie rastlinami, ktorý pripadá na 18. máj. Vyhlásila ho Európska organizácia pre rastlinné vedy (EPSO).

Pri tejto príležitosti upriamujeme pozornosť na kampaň, ktorú spúšťajú Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia a partneri. Druhý ročník kampane zameranej na podporu zdravia rastlín #PlantHealth4Life bude prebiehať v 22 krajinách, po prvýkrát sa zapája aj Slovensko.

Cieľom osvetovej kampane je zvýšiť povedomie o chorobách a škodcoch napádajúcich rastliny. Môžu mať totiž vážne ekonomické a ekologické následky. EFSA a partneri pripomínajú, že kľúčovú úlohu pri ochrane rastlín hrá okrem odborníkov aj verejnosť.

Význam rastlín pre život na Zemi

Rastliny tvoria 80 percent potravy, ktorú konzumujeme, čistia vzduch, ktorý dýchame. Zdravé rastliny znamenajú pre poľnohospodárov dobrú úrodu, čo má vplyv na dostupnosť a ceny potravín pre spotrebiteľov. Klimatické zmeny a globalizácia však v súčasnej dobe ohrozujú rastliny na našej planéte. Šírenie chorôb a škodcov napádajúcich rastliny môže mať vážne dôsledky na ekonomiku, životné prostredie aj obyvateľov krajiny. Pleseň zemiaková napríklad v polovici 19. storočia viedla k ničivej strate úrod zemiakov a bola kľúčovým prvkom írskeho hladomoru. Xylella fastidiosa zasa pred pár rokmi zničila milióny olivovníkov v talianskej Apúlii.

„Zdravie rastlín má vplyv nielen na životné prostredie, ekonomiku a európsky potravinový reťazec, ale aj na našu súčasnosť a budúcnosť – tým, že chránime rastliny pred škodcami a chorobami, chránime život. Napĺňa nás hrdosťou, keď vidíme, ako sa Európania zaujímajú o tieto témy, čoho dôkazom je mimoriadna účasť členských štátov na kampani #PlantHealth4Life,“ hovorí Tobin Robinson, vedúci oddelenia pre rastliny úradu EFSA.

Môže prispieť každý z nás

Kampaň sa na Slovensku realizuje v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Choroby a škodcovia rastlín predstavujú vážnu hrozbu pre poľnohospodárstvo, lesníctvo i životné prostredie. Pod týmito škodlivými organizmami si môžeme predstaviť vírusy, baktérie, huby, roztoče, hmyz, háďatká či mäkkýše. Do krajiny sa často dostávajú prostredníctvom infikovaných sadeníc alebo semien z iných členských štátov EÚ alebo tretích krajín. Účinné metódy priamej ochrany pred novými invazívnymi druhmi škodcov zvyčajne neexistujú, pretože sú často odolné voči prípravkom na ochranu rastlín. Veľmi dôležitá je preto prevencia a včasná detekcia škodcov,“ vysvetľuje Jana Vargová, generálna riaditeľka sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Rastlina nie je suvenír

Kampaň #PlantHealth4Life verejnosti pripomína, že každý z nás hrá pri ochrane rastlín kľúčovú úlohu. Navštívte oficiálnu webovú stránku kampane campaigns.efsa.europa.eu/PlantHealth4Life/sk a zistite, ako môžete aj vy prispieť k ochrane zdravia rastlín.

  • Cestujete mimo EÚ? Ak sa počas svojich ciest zamilujete do exotickej rastliny, odfoťte si ju, ale jej semená alebo časti si domov neberte. V opačnom prípade by ste mohli ich prenášaním v batožine do domovskej krajiny priniesť nových škodcov.
  • Škodcovia a pôvodcovia chorôb rastlín sa môžu do EÚ dostať i vďaka rastlinám, ktoré kupujete, ak neboli riadne skontrolované a certifikované. Ak kupujete rastliny online z krajín mimo EÚ, uistite sa, že majú rastlinolekárske osvedčenie.
  • Rozprávajte sa so svojimi deťmi o význame rastlín. Podporíte tak formovanie mladej generácie ambasádorov zdravia rastlín.

O kampani

#PlantHealth4Life je niekoľkoročná medzinárodná kampaň, vypracovaná na žiadosť Európskej komisie, ktorá vychádza z hĺbkovej analýzy vnímania a správania obyvateľov v oblasti zdravia rastlín v celej EÚ. Dosah z predchádzajúceho roka sa zdvojnásobil, pretože tento rok kampaň zahŕňa 21 členských štátov a jednu kandidátsku krajinu, a to Belgicko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko.

O EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín je agentúra Európskej únie, ktorá bola zriadená v roku 2002 s cieľom slúžiť ako nestranný zdroj vedeckého poradenstva manažérom pre riziká a informovať o rizikách súvisiacich s potravinovým reťazcom. So zainteresovanými stranami spolupracuje na podpore súdržnosti vedeckého poradenstva EÚ a poskytuje vedecký základ pre tvorbu legislatívy na ochranu európskych spotrebiteľov pred rizikami súvisiacimi s potravinami – stratégia Z farmy na stôl.

Zdroj: TS Seesame

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky