Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V areáli Zelenej univerzity rastie vzácny druh orchidey

VEDA NA DOSAH

Práve v tomto období na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre kvitne očarujúcimi bielymi kvetmi.

Prilbovka biela (Cephalanthera damasonium). Zdroj: iStockphoto.com

Prilbovka biela (Cephalanthera damasonium). Zdroj: iStockphoto.com

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU), ktorá sa pýši prívlastkom Zelená univerzita, sa môže pochváliť tým, že v jej areáli rastie vzácny a chránený druh orchidey – prilbovka biela (Cephalanthera damasonium).

Harmónia človeka a prírody

Spoločenská hodnota jedného jedinca tejto vzácnej rastliny je 200 eur, teda celková hodnota porastu v areáli SPU je zhruba 80 000 eur. „To, čo je však nevyčísliteľné, je fakt, že žijeme v univerzitnom prostredí, v ktorom sa dobre cítia aj také vzácne a citlivé druhy, ako táto orchidea. Ide o orchideu, ktorej exotické príbuzné druhy zdobia zbierkové fondy našej Botanickej záhrady SPU,“ povedal profesor Alexander Fehér z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Vyzdvihol, že SPU vkladá nemálo úsilia do vytvárania harmónie prírodného prostredia a človeka. Ekologicky stabilizované prostredie sa vie aj odvďačiť a obohatiť naše okolie vzácnou entitou – a tak to je aj v tomto prípade.

Prilbovka biela (Cephalanthera damasonium). Zdroj: SPU

Prilbovka biela (Cephalanthera damasonium). Zdroj: SPU

Doma je v Zoborských vrchoch

Náletový výskyt prilbovky bielej bol spozorovaný už pred tridsiatimi rokmi a za ten čas sa v areáli pekne rozrástla.

„Rastie roztrúsene v podraste drevinovej vegetácie a vnímavé oči ju určite uvidia na tých správnych miestach. Vstavačovité rastliny rastú takmer výlučne na menej kontaminovaných substrátoch so správnou pôdnou reakciou, s nižším obsahom dusíka a v symbióze s pôdnymi hubami,“ uviedol A. Fehér.

Profesor tiež pripomína, že pred niekoľkými rokmi upozornili odbornú verejnosť na vzácny výskyt tohto druhu v intraviláne mesta aj na inej lokalite a zistili ju aj v Pohraniciach, Hosťovej a v Čechynciach. Doma je však v Zoborských vrchoch, odkiaľ prišla aj do univerzitného areálu. Podľa platnej legislatívy tento druh môže byť dôvodom aj na vyhlásenie chráneného územia, ak ide o výskyt v prírodnom prostredí.

„Práve v tomto období kvitne so svojimi očarujúcimi bielymi kvetmi. Ak sa s ňou stretnete, prosíme ju neničiť, okolie nepošliapať a určite ju nepresádzať, lebo vzhľadom na symbiózne a ostatné citlivé väzby k prostrediu, naše domáce orchidey tento nepremyslený čin nikdy neprežijú. Tešme sa z nášho ozdobného hosťa v tom prostredí, ktoré si sama vybrala: v areáli našej Zelenej univerzity,“ prízvukoval profesor Fehér.

Zdroj: SPU

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky